• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Danske fonde – støttemuligheder

Augustinus Fonden
Amaliegade 47, 1.
1256 København K
Tlf. 33 14 52 93
www.augustinusfonden.dk

Fonden yder støtte til sociale- og kulturelle formål samt til studierejser. Fonden modtager udelukkende ansøgninger sendt via det digitale ansøgningsskema, man kan finde på fondens hjemmeside.

Bikubenfonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København K
Tlf. 33 77 93 93
info@bikubenfonden.dk
www.bikubenfonden.dk

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, hvis afkast går til sociale og kulturelle formål i hele Kongeriget Danmark. På det sociale område har fonden særligt fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På det kulturelle område har fonden særligt fokus på scenekunst og billedkunst. Ansøgningsskema findes på Bikubenfondens hjemmeside. Der er løbende ansøgningsfrist. 

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen
Gamle Carlsberg Vej 8
1799 København V
Tlf. 33 27 33 20
www.carlsbergsmindelegat.dk
Støtter samfundsgavnlige formål, herunder i forbindelse med praktisk anvendelse af resultater fra videnskabens arbejde. Legatet gives ikke til enkeltpersoner/ studerendes underhold og studierejser. Ansøgningsfristen er løbende.

Det Danske Filminstitut - De almene støtteordninger
Direktion og Administration
Gothersgade 55
1123 København K
www.dfi.dk
Støtter stipendier og rejser, tidsskrifter og publikationer og organisationer på filmområdet. Desuden støttes projekter og særlige indsatsområder. Instituttets overordnede formål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark. Ansøgningsfristen er løbende. Læs mere om støtteordningen.

Egmont Fonden
Støtte- og bevillingsadministrationen
Vognmagergade 9, 5.
1148  København K 
www.egmontfonden.dk
Støtter projekter, som beskæftiger sig med børn og unges udvikling inden for såvel fysiske, emotionelle, sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige dimensioner. Fonden har særligt fokus på udsatte børn og unge. Ansøgningsfristen er løbende.

Friluftsrådet - Tipsafdelingen
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet
Scandiagade 13
2450 København SV
Tlf. 33 79 00 79                    
E-mail: tips@friluftsraadet.dk 
www.friluftsraadet.dk
Støtter aktiviteter og projekter, som giver befolkningen bedre muligheder for friluftsliv og samtidig øger naturforståelsen. Der kan gives tilskud til: anlæg og faciliteter, grej og udstyr, formidling, kursusvirksomhed samt forskning og udvikling. Der er hvert år tre ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november. Alle kan søge om tilskud. Der skal benyttes ansøgningsskema.

Kommunen
Det er forskelligt fra kommune til kommune, om den yder tilskud og til hvad. Søg nærmere information hos din kommune og undersøg din/jeres muligheder nærmere. Du bør blandt andet undersøge: Fritids- og kulturforvaltningen, Det kulturelle samråd og Folkeoplysningsudvalget for fonde og puljer. Du kan finde din kommune via http://www.danmark.dk/.

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Tlf. 33 92 33 70
E-mailkum@kum.dk
www.kum.dk

Støtter kunst og kultur. Midlerne til kulturtilskud kommer dels fra Finansloven, dels fra Kulturministeriets andel af Tips- og lottomidlerne, som fordeles i puljer. Der er løbende ansøgningsfrist.

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12A
1437 København K
Tlf. 32 83 03 30
Fax 32 83 03 31
E-mail: fonden@loa-fonden.dk
www.loa-fonden.dk
Fonden støtter klublokaler og væresteder til idræt, friluftsliv, børneteater, musik, dans, museer og udstillingssteder samt andre rammer for trivsel og samvær. Puljen kan søges af børne- og ungdomsforeninger samt andre foreninger og institutioner inden for kultur- og fritidsområdet. Løbende ansøgningsfrist, ansøgningsskema skal benyttes.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Holbergsgade 6
1057 København K
Tlf. 33 92 33 80
www.nyidanmark.dk
Integrationsministeriet støtter forskellige initiativer, der ændrer sig over tid. Læs mere og find ansøgningsskemaer

Poul Due Jensens Fond
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Tlf. 87 50 12 45
www.poulduejensensfond.dk

Fonden uddeler hvert år større og mindre pengebeløb til velgørende formål og danske og udenlandske projekter. Fonden støtter hovedsageligt projekter inden for forskning og innovation, miljø og bæredygtig udvikling, humanitær bistand og social ansvarlighed. 

Rockwool Fonden
Kronprinsessegade 54, 2.tv.
1306 København K
Tlf. 46 56 03 00
E-mail: rockwool.fonden@rockwool.org
www.rockwoolfonden.dk
Støtter videnskabelige, humanitære, sociale eller kunstneriske formål, samt forbedring af miljø og samfundsudvikling. Løbende ansøgningsfrist. 

ROSA – Dansk Rock Samråd
Vester Allé
8000 Århus C
Tlf. 86 12 84 44
E-mail: rosa@rosa.org
www.rosa.org
Støtter udviklingen af og kendskabet til dansk rockmusik i Danmark og udlandet. Herunder til workshop- og efteruddannelsesforløb. Løbende ansøgningsfrist. 

Skandia – Idéer for livet
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S
Tlf. 70 20 29 09
www.ideer-for-livet.dk
Skandia støtter ”ildsjæle" og projekter, der arbejder for at skabe et mere trygt og venligt samfund. Målet er at forebygge problemer og øge livsglæden for børn og unge for blandt andet at mindske vold og hærværk. Fonden yder økonomisk støtte til lokale projekter, som sættes i gang af foreninger, organisationer og enkeltindivider. Der er løbende ansøgningsfrist.

Socialministeriet - Puljer på sociale områder
Socialministeriet
Tilskudssektionen
Holmens Kanal 22
1060 København K
Puljetelefon: 33 92 92 50
E-mail: tilbudssektionen@sm.dk
Flere forskellige puljer til socialt arbejde. Læse mere på Socialministeriets hjemmeside.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
Bredgade 36
1260 København K
Tlf. 33 95 70 00
E-mail: iu@iu.dk
www.iu.dk
Støtter ungdomsinitiativer og giver tilskud til unge, som har en god idé til et lokalt projekt, der omfatter andre unge samt internationale projekter. Ansøgningsfristerne finder sted hvert år: den 1. februar, den 1. april, den 1. juni, den 1. september og den 1. november. 

Tuborgfondet
Gamle Carlsberg Vej 8
1799 København V
Tlf. 33 27 29 00
www.tuborgfondet.dk
Tuborgfondet udvikler fællesskaber, og har særligt fokus på unge mellem 15-30 år og deres deltagelse og engagement i samfundet. Fondet giver støtte indenfor tre indsatsområder: unges samfundsengagement, unges jobmuligheder og åbne fællesskaber. Fondet støtter foreninger og organisationer, der inddrager og engagerer frivillige i deres aktiviteter og inspirerer endnu flere til at tage del i de folkelige fællesskaber. 

Veluxfonden
Tobaksvejen 10
2860 Søborg
Tlf. 20 84 20 85
www.veluxfoundations.dk 

Fonden støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme et videnbaseret, oplyst, rummeligt, inkluderende og bæredygtigt samfund. Fondens prioriterede områder er at nå udsatte familier.  

Legatbogen
Få et overblik over alle fonde og legater i Danmark med Legatbogen. Legatbogen gør legatsøgning nemt og effektivt, og drømmer om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Legatbogen er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

www.legatbogen.dk

Søg støtte hos DUF

InitiativStøtten
InitiativStøtten giver tilskud til nye aktiviteter for og med børn og unge i det frivillige børne- og ungdomsarbejde. Der ydes støtte til både landsdækkende og lokale projekter. Der lægges vægt på, at børn og unge er med i både planlægningen og udførelsen af projektet. Initiativstøtten har løbende ansøgningsfrist. 

Læs mere om InitiativStøtten