• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Afghan Youth Association in Denmark er en landsdækkende forening for unge dansk-afghanere, som blev stiftet i november 2009. AYAD rummer alle etniske grupperinger, og organisationen er både politisk og religiøst uafhængig.

AYAD's arbejde:

 • Styrke identiteten og sammenholdet blandt unge dansk-afghanere gennem kulturelle og samfundsrelaterede projekter
 • Skabe et stærkere netværk blandt dansk-afghanere på tværs af geografiske og sociale skel
 • Motivere flere unge til at deltage i samfundet og være aktive medborgere
 • Tilstræbe at giver den danske befolkning et mere nuanceret billede af Afghanistans kultur og befolkning
 • Engagere sig i udviklingsprojekter rettet mod Afghanistan med samarbejdspartnere

Bosnisk Ungdoms Forbund blev stiftet i efteråret 2009, da en række bosniske ungdoms- og studenterforeninger valgte at gå sammen og etablere en fælles landsdækkende organisation.

BUFs formål er at bevare og styrke bosnisk kultur, traditioner og skikke, samt oplyse om dansk kultur, traditioner og normer. BUF arbejder også for at give børn og unge med bosnisk baggrund en meningsfulde fritid og fællesskab gennem foreningens aktiviteter.

BUF's  arbejde:

 • Fastholde og udbygge BUFs engagement i nærområderne ved at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem lokale foreninger, så de kan drage nytte af hinandens erfaringer
 • Styrke de sociale og faglige netværk mellem bosniske unge i hele Danmark
 • Støtte unge med forskellige etniske baggrunde med at komme videre i uddannelsesforløb eller ind på arbejdsmarkedet

FOKUS-A blev stiftet i 2008 og er en studenterorganisation, der henvender sig til studerende med kurdisk baggrund. Foreningen har til formål at fungere som en fælles platform, hvor kurdiske studerende og akademikere kan forenes og skabe et netværk med henblik på at styrke deres faglige, sociale og kulturelle færdigheder. Foreningen arbejder også for at styrke den kurdiske identitet blandt dets medlemmer.

FOKUS-A arbejder for:

 • Skabe en bevidst kurdisk ungdom
 • Styrke den kurdiske ungdom i Danmark gennem forskellige aktiviteter, der kan udvikle medlemmernes kompetencer og øge deres deltagelse i det danske samfund
 • Motivere og støtte flere kurdiske unge til at gennemføre en videregående uddannelse
 • Virke støttende for den kurdiske ungdoms samfundsnyttige ageren ved at styrke medborgerskabet og integrationsindsatsen i Danmark
 • Styrke forståelsen og vigtigheden af at være bevidst om de kurdiske værdier, kultur, historie og sprog

Alevi Ungdom er en ungdomsorganisation for alle alevier i Danmark mellem 0-30 år. Alevierne er en minoritet fra Tyrkiet, og organisationen arbejder for at skabe en bevidst og ressourcestærk alevitisk ungdom, som værner om sin kultur og identitet og bliver en velintegrerede og aktive medborger i Danmark.

Alevi Ungdomss arbejde:

 • Sikre ressourcestærk, kulturbevidst alevitisk ungdom
 • Skabe netværk for unge alevier i hele landet
 • Arrangere lokale events, lejrture og konferencer med videns- og læringssigte

From Street to School er en landsdækkende organisation med seks lokalforeninger, der støtter uddannelse af gadebørn i Afghanistan. FSTS blev stiftet i 2011 har over 300 medlemmer og 80 unge aktive frivillige i 6 lokalbestyrelser. FSTS's formål er at hjælpe afghanske gadebørn med at gennemføre folkeskolen.

From Street to Schools arbejde:

 Fundraisingaktiviteter som fx koncerter og sportsbegivenheder, hvor overskuddet går til gadebørn

 • Oplyse borgere i Danmark om afghanske børns forhold via oplæg, events, sociale arrangementer, aktiviteter gemmen sociale medier mv.
 • Rekruttere donorer og medlemmer
 • Samarbejde med organisationer og foreninger i Danmark og i Afghanistan

 

Læs mere om From Street to School.

Avalak er Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark. Organisationen har lokalafdelinger i København, Odense, Aarhus og Aalborg, som især beskæftiger sig især med sociale arrangementer.

Avalaks arbejde: 

 • Opbygge et fællesskab blandt grønlandske studerende i Danmark
 • Varetage grønlandske studerende og børns daglige interesser
 • Forhandle og samarbejde med blandt andet Grønlands selvstyre samt nationale og internationale organisationer til gavn for Avalaks medlemmer

 

Læs mere på Avalaks hjemmeside

Foreningen Sabaah blev stiftet i 2006 og arbejder for at støtte homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede med anden etnisk baggrund end dansk. Støtten er funderet i information og rådgivning om udfordringer som: identitet, at “springe ud”, religion, ensomhed, familiekonflikter, forældre, reaktioner, kærester/parforhold og det homoseksuelle miljø.

Sabaahs arbejde: 

 • Etablere et socialt fællesskab, hvor medlemmerne kan mødes med folk, de kan identificere sig med
 • Skabe større forståelse og respekt for hinandens kultur og fremme integrationen
 • Inddrage unge mennesker med anden etnisk baggrund end dansk i foreningsarbejde og styrke deres erfaringer med organisering, ansvarsfordeling og demokratisk foreningskultur

 

Læs mere om Sabaah

Team Succes er grundlagt i 2007 i Vejle og har til formål at hjælpe nydanske unge med at opnå succes både på fagligt og personligt plan. Nytænkning og innovation er drivkræfterne, og fokus på det faglige er målet. En stor del af arbejdsmetoden er inspireret af erhvervslivet, hvor der er klarhed om de specifikke opgaver og mål.

Team Succes' arbejde: 

 • Sikre at unge i Danmark bliver inspireret og hjulpet til at følge deres drømme
 • Hjælpe unge med at skabe lokale forandringer ved at etablere Team Succes-foreninger
 • Tilbyde faglig og personlig udvikling gennem kursusaktiviteter
 • Øge nydanske unges motivation og selvtillid gennem anerkendelse, krav og disciplin

 

Læs mere om Team Succes.