• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Argumenter for 16-års valgret

Herunder er en række argumenter for at sænke valgretsalderen, så unge på 16 og 17 år kan stemme.

Modenhed

16-årige er i demokratisk forstand akkurat lige så modne som 90-årige, og modenhed har aldrig været et kriterie for tildeling af valgret. Man fratager fx ikke valgretten hos ældre medborgere der ikke længere er modne, fx grundet senilitet.

Myndighed

16-årige er underlagt samme alvorlige myndighedslove som 18-årige medborgere. Og der er ingen juridisk sammenhæng mellem myndighedsalder og valgretsalder.

Europæisk udvikling

En række lande i Europa har allerede indført 16-års valgret, og flere overvejer at lade 16-årige stemme. De europæiske erfaringer er gode - derfor bør Danmark følge tendensen med at inddrage flere unge i demokratiet.

Demografi

Flere unge skal stemme for at undgå en demokratisk skævvridning. Fremover bliver der markant flere ældre, og ved valgene vokser deres indflydelse, så unges synspunkter risikerer at drukne.

Demokratisk dannelse

Man er efter afsluttet folkeskole forberedt til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Det er hvad folkeskolens formålsparagraf siger. 

Demokratisk deltagelse

En nedsættelse af valgretsalderen vil kunne forbedre den samlede valgdeltagelse, som ellers har været faldende i årtier.

Læs mere

Uddannelse

Unge er i gennemsnit 16,1 år når de afslutter folkeskolen, man er derfor klar til at stemme som 16-årig fordi man da har opnået den grundlæggende uddannelse, som er fælles for alle vælgere.

Politisk interesse

Unge er interesserede i demokrati og samfundets udvikling. 96 procent af de 16-17-årige interesserer sig for, hvordan man løser problemer i samfundet, og 93 procent har en holdning til Danmark og verdens udvikling fremover.

Økonomi

Titusindvis af unge på 16 og 17 år betaler skat og bidrager til samfundsøkonomien. Derfor bør de have indflydelse på, hvordan pengene bruges, for demokratiske pligter og rettigheder bør følges ad.

Læs mere

Unges partivalg

Unge stemmer som resten af befolkningen. Hvis valgretsalderen blev sænket til 16 år, ville de 16-17-årige potentielt kunne flytte 1 - 2 mandater.