• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Eksperternes mening om 16-års valgret

Læs hvad forskere, foreningsliv, meningsdannere og politikere siger om 16-års valgret:

Valgforskere

Efterhånden går flere og flere op i ældrechecks, hjemmehjælp og andre emner, som alene har med de ældre at gøre. En nedsættelse af valgretsalderen ville rode bod på det og forbedre demokratiet. [...] Det er en klar tendens i flere europæiske lande at sænke valgretsalderen . Det bør også gælde danske unge. Hvorfor skal danske unge stilles demokratisk ringere end andre europæiske unge?

Peter Nedergaard, professor i Statskundskab, Københavns Universitet, i Information

Ifølge Franklin er en stemmeret som 18-årig i virkeligheden det dårligste tidspunkt at få den på, for da har mange netop brudt ud af familien, er påbegyndt en uddannelse i en anden by, er flyttet hjemmefra for at arbejde osv. Mange er allermest ’atomiseret’ som netop 18-19-årige. Påvirkningen fra familie, skole og tidligere kammerater i retning af, at man bør stemme, er ringe. Samtidig er der ikke opbygget nye kontakter, som kan erstatte de gamles demokratiske pres. Franklins anbefaling er derfor, at man nedsætter valgretsalderen til 15 år. [...] Her er man påvirkelig for livslange normer, og det skal udnyttes. Det kunne være i form af en valgretsalder på 15 år, som Franklin foreslår. Eller det kunne være 16 år som i Østrig.

Peter Nedergaard, professor i Statskundskab, Københavns Universitet, i Berlingske Tidende

Det vil være en forbedring af vores demokrati, alene ved den kendsgerning, at flere ville blive en del af det. [...] Jo mere involveret man bliver, jo mere sætter man sig ind i tingene. Derfor vil vidensniveauet stige, hvis man får valgret tidligere. De kender muligvis færre politikere, men til gengæld følger de mere med i, hvad der sker på gaden. Viden er forskellig, og man stemmer altid efter sin egen overbevisning [...] Unges rettigheder bør følge deres forpligtelser.

Johannes Andersen, professor og valgforsker, Aalborg Universitet, Information

Jeg kan ikke komme i tanke om nogen gode grunde til ikke at sænke valgretsalderen til 16 år. Når man giver de unge en demokratisk rolle, så vil de vokse med den. Modargumentet plejer at være, at de unge ikke er modne nok. Men når man tager dem seriøst og giver dem muligheden for at stemme, så sætter det vigtige overvejelser i gang, der gør de unge til bedre demokrater senere i livet.

Johannes Andersen, professor og valgforsker, Aalborg Universitet, MetroXpress

Jo før man gør det (nedsætter valgretsalderen, red.) jo bedre. Det er den måde, man skal ansvarliggøre de unge i forhold til samfundet og samfundsanliggender, og det kan ikke gå hurtigt nok. Der sker et eller andet, når man får ansvaret for at sammensætte et kommunalråd eller folketing, så vokser man og bliver mere engageret. Det er det, der kendetegner førstegangsvælgerne i dag, de er nogen af de mest engagerede vælgere vi har.

Johannes Andersen, professor og valgforsker, Aalborg Universitet, til DR

Vi ved, at det tager en to-tre valg , før den politiske interesse og stemmeprocenten kommer op på fuld udblæsning. Hvis unge kommer tidligere i gang med at stemme, vil man se, at den politiske interesse blandt unge i 20'erne vil stige en del.

Hans Jørgen Nielsen, valgforsker ved Københavns Universitet, MetroXpress

Det er sundt for de unge at stemme. Mange vil få en positiv oplevelse ud af det, og det vil muligvis gøre, at flere vil stemme senere i livet. Flere internationale undersøgelser viser, at når folk kommer godt i gang med at stemme, så bliver de bedre demokrater senere i livet.

Jørgen Elklit, valgforsker, Århus Universitet, MetroXpress

Unge mennesker fylder gadebilledet og samfundslivet ud på en lang række områder. Derfor vil tendensen være, at man simpelthen vil give dem en stemmeret, fordi de er samfundsborgere.

Jørgen Goul Andersen, professor og valgforsker ved Aalborg Universitet, i Radioavisen

Hvis man først giver folk muligheden for at stemme, skal de nok sætte sig ind i tingene. Og når man får folk vænnet til at stemme, er det bare noget, de gør. På den måde undgår man et fald i valgdeltagelsen.

Kasper Møller Hansen, valgforsker, Københavns Universitet

Forskningen viser, at det kan være en god ide at sænke valgretsalderen, fordi det kan give de unge et incitament til at sætte sig ind i politik.

Kasper Møller Hansen, valgforsker ved Københavns Unicersitet, DR P3 Nyhederne

Selv om det var tilfældet, at de unge stemmer mere radikalt, er det ikke noget demokratisk argument for at sige, at de ikke skal have valgret. Det svarer til, at ældres stemmer på Dansk Folkeparti ikke var lige så sobre som andres stemmer.

Klaus Levinsen, valgforsker og lektor,
Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, Information, 12.06.09

Det (prøvevalg, red.) giver de unge en god mulighed for at tilegne sig kendskab til demokratiet, inden de bliver myndige.

Klaus Levinsen, lektor, Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, 11.04.09

Det ville være bedre, hvis kommunalbestyrelserne var bredere sammensat på tværs af alder, end de er i dag. Kommunalpolitik har jo stor indflydelse på alles tilværelse -også de unges. ... Prøvevalget (2009, red.) for de unge er et godt bud på en måde at vise de unge, at kommunalpolitik også har betydning for dem.

Klaus Levinsen, institutleder, Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, 17.07.09

Det er altid uddannende at blive tvunget til at skulle tage stilling. Hvis man giver de 16-årige valgret , så tvinger man nogle til at sætte sig mere ind i, hvad der sker politisk.

Ulrik Kjær, kommunalforsker ved Syddansk Universitet

Organisationer

Når det gælder demografien risikerer vi også at få en demokratisk skævvridning. I dag er den gennemsnitlige vælger 48 år, og andelen af ældre stiger så markant de næste 25 år, at valgretten skal sænkes til 13 år, hvis forholdet mellem gamle og unge vælgere skal fastholdes. Det skal det ikke nødvendigvis. Ældre er typisk delt politisk på samme måde som unge er det. Men det kan være en god ide at sænke valgretten for at fremme en bredere politisk debat.

Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen

Det er godt at få unge mennesker gjort bevidste og ansvarlige omkring samfundsudviklingen, og gerne så tidligt som muligt. Derfor er der en del, der taler for at man kunne sætte valgretsalderen ned til 16 år.

Niels Nygaard, formand for Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

Unge er tildelt stadig flere pligter i samfundet, men har ikke fået de tilsvarende demokratiske rettigheder. Hvis ikke de som 16-17-årige oplever, at der er sammenhæng mellem demokratiske pligter og rettigheder, så finder man dem næppe i stemmeboksen når de bliver 18 år.

Martin Justesen, tidl. formand for DUF

Lad det være slut med brok og sortsyn - set med erhvervslivets øjne er der muligheder i ungdommen. De skal bare have chancen, og man kunne passende starte med en valgretsalder på 16 år. 68-generationen ville heller ikke tage skade af at få lidt modspil. [...] Større krav bør også medføre mere ansvar. Hvorfor ikke sænke valgretsalderen til 16 år? Måske også myndighedsalderen? Det vil sende et stærkt signal om, at vi mener det alvorligt. At de unge er velkommen i varmen.

Christian Tanggaard Ingemann, direktør for Dansk Erhverv

Debattører

Nogle vil muligvis indvende, at unge under 18 år ikke er vidende nok og modne nok til at have stemmeret. Samme argument blev inden 1915 brugt imod ideen om at give kvinder og tyende stemmeret.

Hans Bjerregaard, klummeskribent, Ekstra Bladet

De lande vi sammenligner os med, har en børne og ungdomsombudsmand, ligesom de er inde i overvejelser om at sænke valgretten til 16 år. Heller ikke her er der meget politisk vilje at hente i Danmark. Og det er forkert og forstokket. Vi skal etablere muligheder for at unge får en platform, hvor de kan øve sig på demokratiet.

Torben Vind Rasmussen, Efterskoleforstander

Valgretsalderen bør sættes ned til 16 år . Når jeg snakker med unge på den alder, så har de en masse holdninger til, hvad det er for et samfund, de gerne vil være en del af. Men de bliver ikke spurgt. Det ville jeg gøre.

Soulaima Gourani, forfatter og foredragsholder