• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Indstil din kommune til DUFs Ungdomskommunepris 2018

Hvis du gerne vil belønne din kommune for at gøre en ekstra indsats for unges udfoldelsesmuligheder og levevilkår, kan du fra den 15. september indstille den til DUFs Ungdomskommunepris 2018.

Kommunerne - også for unge
DUFs Ungdomskommunepris har til formål at belønne den kommune, der gør en ekstraordinær indsats for at forbedre unges udfoldelsesmuligheder og levevilkår - gerne ved at skabe gode rammer for frivilligt arbejde med børn og unge. Mange kommuner gør allerede et flot stykke arbejde, men vi håber, at vi med prisen kan få endnu flere kommuner til at tage fat.

Indstil din kommune
Både kommunen selv, enkeltpersoner og foreninger kan indstille en kommune. En kommune kan indstilles, hvis den fx giver ekstra gode rammer for ungdomsforeninger, har etableret et ungdomsråd eller noget helt tredje – alle tiltag tæller!

Sådan gør du
Send en mail til duf@duf.dk, mrk. ‘Ungdomskommunepris 2018’ senest den 13
. oktober 2017 kl. 12.00 med en begrundelse for, hvilken kommune, du synes, fortjener at blive Årets Ungdomskommune 2018.

Husk også at udfylde informationsskemaet med baggrundsinformation og kontaktoplysninger og vedlæg det din indstilling.

En dommerkomité nedsat af DUF vil herefter bedømme de indsendte forslag og udpege vinderkommunen ud fra de kriterier, der er uddybet herunder.

Har du spørgsmål, kan du kontakte DUFs politiske konsulent Jens Nygaard Nielsen på 60 20 14 11 eller jnn@duf.dk 

Overordnede kriterier for Ungdomskommuneprisen

Tre overordnede blokke ’deltagelse’, ’fritid og foreningsliv’ og ’livsmuligheder’ udgør et vejledende – men ikke udtømmende – grundlag for uddelingen af ungdomskommuneprisen.

A. Deltagelse
Unge bør inddrages i kommunens beslutningsprocesser. Særligt på de områder, der har indvirkning på deres liv og hverdag. En del af inddragelsen bør være formaliseret, og unge skal have muligheden for selv at rejse spørgsmål, som de finder relevante eller vigtige.

B. Fritid og foreningsliv
En bred vifte af fritids- og foreningstilbud er afgørende for at unge kan udvikle og tilegne sig nye kompetencer og afprøve talenter og drømme. Kommunen bør skabe gode rammer for et alsidigt foreningsliv og samspil mellem de kommunale fritidstilbud og foreningslivet.

C. Livsmuligheder
Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvad der gør rammen om et godt ungdomsliv, men en række basisområder skal generelt være i orden. Kommunen bør tilbyde et bredt udvalg af gode uddannelser, trygge ungdomsboliger og målrettet hjælp til udsatte grupper.