• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Erasmus+

EU's nye ungdomsprogram, Erasmus+, giver nye og bedre muligheder for at søge støtte til dit projekt. Programmet strækker sig fra 1. januar 2014 til og med 2020 og dækker over en pulje på 14 mia. euro. Puljen dækker over alt fra folkeskolen, over universitetsudvekslinger til det frivillige ungdomsarbejde.

Programmet er opdelt i tre fokusområder: Udvekslinger, partnerskaber og ungdomsmøder. Hver af de tre områder giver muligheder for at søge penge rettet mod netop dit europæiske arbejde eller projekt.

Inden for ungeområdet hedder programmet Eramus+: Aktive Unge. Der findes flere forskellige måder at søge tilskud til det frivillige ungdomsarbejde, og alt efter, hvor mange I er, hvilken type projekt I har i tankerne, og hvor længe det skal forløbe, er der en del af programmet, der henvender sig specifikt til jer.

Udvekslinger

Ungdomsudvekslinger
Hvis du er ung (mellem 13 og 30 år) og planlægger en udveksling, hvor unge fra forskellige lande mødes, kan du få tilskud gennem Erasmus+.

EVS - Europæisk Volontørtjeneste
EVS er et tilbud for unge mellem 17 og 30 år, der gerne vil ud i Europa og lave frivilligt arbejde. Det er gratis at blive udsendt, og det frivillige arbejde kan både være på skoler, handle om miljø eller kultur osv.

Trænings- og netværksaktiviteter
Hvis du har brug for tilskud til professionelle kurser eller træningsforløb, er der også mulighed for det i Erasmus+. Der kan søges støtte til alt lige fra såkaldt job shadowing til studieture og seminarer.

Partnerskaber

Strategiske partnerskaber
Denne mulighed retter sig mod ungdomsorganisationer, der har lyst til at indgå i partnerskaber på tværs af sektorer. Partnerskaberne skal give mulighed for erfaringsudveksling og fremadrettet samarbejde.

Kapacitetsopbygning
Denne del af Erasmus+ henvender sig til alle ungdomsorganisationer, der arbejder med eller forsøger at oprette partnerskaber med organisationer uden for Europa; særligt organisationer i Afrika, Asien eller Sydamerika.

Ungdomsmøder

Ungdomsmøder
Ungdomsmøderne er for de helt store arrangementer med minimum 30 unge. Ungdomsmøderne skal ikke blot bringe unge tættere sammen på tværs af lande, men også tættere på dem der træffer beslutningerne i Europa.

Hjælp til Erasmus+

Erasmus+ på dansk
Hvis du har spørgsmål til, hvordan man ansøger, hvordan en specifik procedure fungerer, eller bare generelt har spørgsmål, så har Styrelsen for Videregående Uddannelser en facebook-side der løbende opdateres.

Erasmus+ på Facebook

Ansøgningsguide
Den europæiske paraplyorganisation for alle ungdomsorganisationer, YFJ, har udarbejdet en guide til Erasmus+ansøgninger. Guiden giver et overblik over processen, og alle de elementer der er vigtige at få med.

Ansøgningsguide til Erasmus+

Andre europæiske fonde

Du kan søge penge hos European Youth Foundation, hvis du skal bruge midler til samarbejdsaktiviteter eller træningsaktiviteter. Fonden yder også støtte til internationale ungdomsorganisationer og til initiativer, der fremmer fred, demokrati og konfliktløsning. Der afholdes årligt en række træningsaktiviteter for unge.

Hvis man gerne vil lave aktiviteter i Danmark med et europæisk sigte, er det muligt at søge Nævnet Vedrørende EU-oplysning. De har ca. fire ansøgningsrunder om året og støtter primært oplysningskampagner, seminarer, trykning af materialer og konferencer.

NORDBUK yder støtte til projekter og aktiviteter, der styrker det nordiske samarbejde mellem børn og unge. Det kan ske gennem kulturelle, politiske og sociale aktiviteter i Norden.