• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Struktureret Dialog

Struktureret Dialog (SD) er en af hjørnestenene i EU's ungeindsats. Den Strukturerede Dialog blev igangsat i 2009 og har siden da været Kommissionens værktøj til løbende at inddrage og kommunikere med ungdommen i Europa omkring vigtige politiske debatter der vedrører unge.

Den strukturerede dialog følger en bestemt struktur, der gentager sig hvert halve år: Dialogen starter på det nationale plan, hvor et særligt politisk tema debatteres som f.eks. socialt udsatte unge.

Debattens konklusioner og idéer tages med til EU's Ungdomskonference, hvor unge debatterer med embedsmænd fra hele EU og finder frem til fælles løsninger. De fremlægges i sidste ende for Ministerrådet med henblik på at lave en rådskonklusion.

Processen i praksis
Den strukturerede dialog koordineres i de enkelte medlemslande af nationale arbejdsgrupper. Den danske arbejdsgruppe består af repræsentanter for DUF, Undervisningsministeriet, Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Kommunernes Landsforening, Center for Ungdomsforskning og Ballerup Kommune. Derudover indkaldes der repræsentanter fra gang til gang der har særlige kompetencer indenfor specifikke temaer.

Alle arbejdsgrupperne i den Strukturerede Dialog gennemfører hvert halve år en høring om et særligt ungdomsrelevant tema. De 28 nationale høringer bliver så drøftet på EU's ungdomskonference, hvor unge på lige fod med ministerielle embedsmænd fra hele EU drøfter de nationale høringer. Disse drøftelser munder ud i en række af konklusioner, der med forskellige udgangspunkter alle prøver at besvare de udfordringer Europas ungdom står overfor.

De fælles konklusioner som konferencen når frem til, videregives hvert halve år til ministerrådet for uddannelse, ungdom og kultur, der er hele processens endemål. Her drøftes konklusionerne og en betydelig del af dem vedtages.

EU kommissionens side om den strukturerede dialog EU Youth Portal

Mere information
Ønsker du mere information om processen, eller har du inputs til den Strukturerede Dialogs nuværende arbejde om Youth Empowerment, så kontakt arbejdsgruppen på international@duf.dk.