• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Som det første EU-land sænkede Østrig valgretsalderen til 16 år ved alle valg i 2007. Erfaringerne viser, at unge vil deltage aktivt i samfundet, og at de unge 16-17-årige stemmer i lige så høj grad som resten af vælgerbefolkingen.

PoliPedia.at

Unge er velorienterede, reflekterede og hopper ikke på valgflæsk. Det viser en rapport fra det østrigste socialforskningsinstitut (SORA).

Siden 1996 har unge på 16 år kunne stemme ved lokalvalg i syv af Tysklands 16 delstater. I nogle delstater fx Bremen og Slesvig-Holsten kan 16-årige endog stemme ved delstatsvalg.

Erfaringerne med unges deltagelse fra tidligere valg fortæller, at de unge vælgere stemmer i omtrent samme omfang som resten af befolkningen.

Walrecht.de

I Schweiz er man debatteres også 16-års valgret. I 2007 besluttede man i delstaten Glarus at give 16- og 17-årige stemmeret til regional- og lokalvalg, og de stemte for første gang i juni det samme år.

Siden har valgret været til debat i en række af de øvrige schweiziske delstater. 

Stimmrecht16.ch

I sommeren 2008 fremsatte Julie Morgan, medlem af underhuset for Labour, et forslag om at sænke valgretsalderen. Partierne Labour og Liberal Demokraterne er positiv stemt overfor en sænkelse af valgretsalderen til 16 år.

I juni 2009 afgav den britiske 'Youth Citizenship Commission' sine anbefalinger til, hvordan man kan styrke inddragelsen af unge i England.

Labours program 

Lib dems program 

I Norge arbejdes der også for 16-års valgret. I 2011 gennemførtes det første rigtige forsøg med 16-års valget ved kommunalvalget. Resultatet var en overvældende valgdeltagelse og et øget engagement i demokratiet blandt unge.

LNU

Stemmeretts forsøget 2011

I Finland har man, ligesom i Danmark, afholdt prøvevalg. Samtidig vil regeringen gerne øge den politiske deltagelse. Blandt andet derfor vil de se nærmere på mulighederne for at sænke valgretsalderen til 16 år. I første omgang er valgretsalderen til menighederådsvalg nedsat til 16 år fra 2010.

Det finske ungdomsråd - Allianssi

Det estitiske ungdomsråd arbejder for at sænke valgretsalderen i Estland. I 2009 afholdt de et prøvevalg og gentog det i 2011.

Estonia Open Youth Forum

16-årige har siden 2000 kunnet stemme til menighedsrådsvalg i Sverige. Den såkaldte "Ungdomarnas demokratikommission" har foreslået, at valgretsalderen skal sænkes til 16 år. 

LSU - Sveriges ungdomsråd

Röstavid16.nu

De irske unge kæmper også for at sænke valgretsalderen i Irland.

Vote at 16.ie

I 2008 fremsatte den tjekkiske minister, Dzamila Stehlikova fra partiet De Grønne, forslag om, at sænke valgrets alderen til 16 år ved lokalvalg. Hun begrundede forslaget med, at fremfor alt vil det få unge til at føle sig som en del af samfundet.

Partiet De Grønne ønsker generelt valgretsalderen sænket til 16 år ved alle valg.

Czech Council of Children and Youth