• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

DUFs internationale arbejde

Unge under 30 år udgør den største del af befolkningen i udviklingslandene, Mellemøsten og Nordafrika. Alligevel er unge underrepræsenterede dér, hvor beslutningerne træffes – det gælder både i landenes formelle institutioner og i foreningslivet. Det vil DUF ændre.

Gennem vores internationale puljer støtter DUF internationale partnerskaber mellem danske ungdomsorganisationer og ungdomsorganisationer i udviklingslandene, Mellemøsten og Nordafrika. Her engagerer unge sig i demokrati- og udviklingssamarbejde, lærer af hinanden og skaber forandringer i fællesskab. Når spejdere, ungdomspolitikere, studerende og handicaporganisationer engagerer sig i internationale projekter, giver det nemlig unge mulighed for at ændre egne vilkår lokalt, udvikle demokrati og opnå indflydelse i deres samfund.

DUF administrerer også selv enkelte internationale projekter, som styrker foreningsliv, demokratisk deltagelse, dialog og samfundsengagement. Det gælder Dialogambassadørerne, der arbejder for at bygge bro mellem unge i Danmark og den arabiske verden. Det gælder vores tværpolitiske netværk mellem danske og egyptiske ungdomspolitikere, der styrker unge egypteres arbejde med at opbygge demokratiske strukturer for unge i politik. Og det gælder DUFs eget partnerskab med YETT i Zimbabwe, der styrker unges organisering og demokratiske deltagelse i Zimbabwe. 

Ønsker du at høre mere om DUFs internationale arbejde eller få større indblik i DUFs aftaler med Udenrigsministeriet, programdokumenter, statusrapporter mv., så kontakt endelig DUFs internationale afdeling.

DUFs internationale puljer

Det internationale arbejde i DUF er finansieret af Udenrigsministeriet igennem to puljer: Projektpuljen, der er målrettet udviklingslandene, og MENA Puljen, der er målrettet Mellemøsten og Nordafrika. 

Læs om DUFs internationale puljer

DUFs Dialogambassadører

Dialogambassadørerne nedbryder fordomme og skaber større gensidig forståelse mellem unge i Mellemøsten og Danmark. Dialogen skaber øget forståelse på tværs af kulturer, religioner og landegrænser.

Læs om DUFs Dialogambassadører

Tværpolitisk netværk i Egypten

Det tværpolitiske netværk i Egypten er et dansk-egyptisk initiativ, som styrker unge egyptiske ungdomspolitikere i deres arbejde for demokratiske reformer i landet.

Læs om DUFs tværpolitiske netværk i Egypten

Partnerskab med YETT

DUFs partnerskab med paraplyorganisationen Youth Empowerment and Transformation Trust styrker unges demokratiske deltagelse i Zimbabwe.

Læs om DUFs partnerskab med YETT

Scherfigsvej 5  |  2100 København Ø  |  Tlf. 39 29 88 88  |  CVR. 13078513