• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Partnerskab med YETT

Siden 2010 har DUF haft et partnerskab med den zimbabwiske paraplyorganisation YETT. Både YETT og DUF arbejder for og med at støtte ungdomsorganisationer og styrke unges indflydelse ved at tilbyde service og træning og lave politisk interessevaretagelse.

Det nuværende samarbejdsprojekt handler om at gøre det zimbabwiske foreningsliv bedre til at involvere unge og vil samle ungdomsorganisationer i Zimbabwe om at arbejde for en fælles ungdomsagenda i landet. Det er særligt vigtigt i Zimbabwe, hvor unge udgør over 60 procent af befolkningen, men er underrepræsenterede i samfundets beslutningsprocesser.

Betydelig effekt
Initiativerne, der hidtil har været igangsat i partnerskabet, har bidraget med betydelig effekt til både YETT og zimbabwiske ungdomsorganisationer i arbejdet med at holde beslutningstagere ansvarlige for at opfylde unges rettigheder.

Den umiddelbare gennemslagskraft kommer ikke mindst fra, at ungdomsspørgsmål nu bliver indarbejdet i den nationale agenda, så forfatningen, politikkerne og lovændringer i højere grad end tidligere reflekterer unges synspunkter og bidrager til at sikre et miljø, der giver unge mulighed for at deltage.

Partnerskabets faser
Formålet med partnerskabet har dels været at kapacitetsopbygge YETT som paraply- og interesseorganisation for ungdomsorganisationer i Zimbabwe, men også at styrke både YETTs og DUFs kompetencer i forhold til at træne og rådgive deres medlemsorganisationer i partnerskabsprojekter og fortalervirksomhed i skrøbelige kontekster.

Centralt i samarbejdet er træning i demokrati, deltagelse og frivillighed, hvor både DUF og YETT kapacitetsopbygges og skaber endnu bedre betingelser for organisationernes medlemmers arbejde med at fremme demokratiske kompetencer blandt unge.

Relevans for medlemsorganisationer
Partnerskabet mellem YETT og DUF bidrager yderligere til, at DUF får en masse erfaring med fortalervirksomhed, demokrati og kønsligestilling i skrøbelige stater, som vores medlemmer kan drage fordel af.

Flere af DUFs medlemsorganisationer indgår allerede i partnerskaber med YETTs medlemsorganisationer. 

Fakta om YETT

 • YETT er en forkortelse for ”Youth Empowerment and Transformation Trust” og har 33 medlemsorganisationer
 • Organisationen hjælper og engagerer sine ungdomsorganisationer i Zimbabwe i politisk fortalervirksomhed, der skaber gunstigt miljø for unges deltagelse i den nationale debat og politiske processer.
 • YETT arbejder med unge mellem 16-35 år

Læs mere om YETT