• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

DUFs tværpolitiske netværk styrker unges politiske deltagelse

Det tværpolitiske netværk i Egypten er et dansk-egyptisk initiativ, som skal styrke unge egyptere i at etablere fredelig flerpartidialog i landet og opbygge demokratiske ungdomspartier. Netværket er en platform, hvor ungdomspolitikere kan mødes og debattere fredeligt på tværs af politiske skel, partier og landegrænser. Netværket styrker unges indflydelse i egyptisk partipolitik og understøtter samtidig gensidig forståelse og fredelig sameksistens på den politiske scene i Egypten.

Udfordrende politisk miljø
Netværket er et samarbejde mellem DUF, DIPD - Institut for Flerpartisamarbejde og DEDI - Dansk-Egyptisk Dialoginstitut. Det blev skabt i kølvandet på det arabiske forår i 2011, hvor mange politiske partier spirede frem i Egypten.

Men partierne manglede erfaring med demokratiske organiseringsformer, og netværket med de danske ungdomspartier blev derfor skabt med henblik på at støtte de mange unge demokratiske kræfter med at skabe konstruktiv politisk dialog i det polariserede egyptiske partilandskab.

Dialog og kompetenceudvikling
To gange om året samles medlemmerne til seminarer, hvor de udveksler erfaringer, trænes i dialog og inspireres af eksterne oplægsholdere. På seminarerne fremmes den tværpolitiske dialog gennem sessioner og workshops med DUFs Dialogambassadører, og der sættes fokus på at skabe gensidig forståelse, håndtere konflikter og styrke den demokratiske samtale blandt netværkets medlemmer.

Seminarerne kompetenceudvikler også medlemmerne af netværket for at gøre dem til ressourcer for deres egne organisationer og politiske ledelser. Kompetenceudviklingen består i at medlemmerne involveres i hinandens politiske aktiviteter og får et konkret indblik i, hvordan andre partier gør tingene.

Det understøtter DUFs overordnede ung til ung-tilgang og giver seminarerne format af ”training of trainers”, så netværkets medlemmer bliver klædt tilstrækkeligt godt på til at kunne gå ud i deres partier og give de værktøjer og kompetencer videre, som de selv har opnået.

DUFs rolle i netværket
Netværket er faciliteret af DEDI - Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, DIPD - Institut for Flerpartisamarbejde og DUF.

 • DEDI analyserer det politiske landskab i Egypten og vurderer løbende sikkerhedssituationen på netværkets vegne
 • DIPD sørger for opbakning blandt moderpartierne i Danmark
 • DUF forankrer projektet i de danske politiske ungdomsorganisationer.