• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Integration i foreningslivet

Foreningslivet er et sted, hvor danske børn og unge har muligheden for at udvikle sig, møde andre børn og unge fra alle samfundslag, og få anerkendelse af kompetencer, som i mindre grad hyldes i de øvrige arenaer, hvor de bevæger sig. Det er derfor et oplagt sted for nydanskere at få større indsigt i danske værdier og i det danske civilsamfund og opnå integration. 

DUF har i mange år arbejdet med integration og med at styrke nydanske børn og unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. I dag arbejder DUF både med at integrere børn og unge via allerede eksisterende foreninger og med opstart af nydanske organisationer.

Hvis du eller din forening ønsker viden og værktøjer til at arbejde med den nydanske målgruppe, kan du med fordel trække på DUFs erfaringer. 

Demokrati for og med nydanskere

Det er ikke nyt, at unge nydanskere stemmer mindre, men tendensen er nedadgående, og det er særligt bekymrende, at efterkommere stemmer mindre end deres forældre. Denne udvikling vil DUFs debatkoncept adressere.

Læs om konceptet

Netværk om integration for emigrantmenigheder

DUF har været med til sætte skub i et netværk af kirkelige organisationer med tilknyttede emigrantmenigheder.

Læs mere om netværket her

Integrationsprojektet Krydsfelt

Formålet med Krydsfelt var at få engageret DUFs medlemsorganisationer i lokalt integrationsarbejde. Krydsfelt havde i 2014-2015 Køge, Roskilde, Herning og Kolding som indsatsbyer. I denne periode støttede Krydsfelt lokale samarbejdsprojekter for at styrke unge nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv. 

Læs om projekterne i indsatsbyerne

Kontakt

DUFs organisationskonsulent rådgiver og vejleder DUFs medlemsorganisationer i integrationsarbejde.

Har du spørgsmål om integration eller unge nydanskere i foreningslivet og demokratiet, kan du kontakte Frederik Fredslund Andersen på ffa@duf.dk eller tlf.: 60 20 14 21.