• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Unges foreninger fremmer trivsel og kompetencer

DUF har i samarbejde med Gallup analyseret mere end 1800 danskeres trivsel og kompetencer. Nogle af resultaterne er samlet herunder.

Undersøgelsens konklusioner giver ny viden om ungdomsorganisationernes værdi for både samfundet og den enkelte. Få overblikket i DUF Fakta til venstre.

Flest aktive medlemmer

Ungdomsorganisationerne aktiverer og engagerer deres medlemmer. Hele 77 procent af ungdoms-organisationernes medlemmer betegner sig selv som "aktive". Det gælder kun 56 procent af sundheds-organisationernes medlemmer.

54 procent af ungdomsorganisationernes medlemmer bruger over 5 timer om ugen på frivilligt arbejde.

78 procent af de danskere, der aldrig har været medlem af en forening, udfører ingen former for frivilligt arbejde.

Større trivsel og mere lykke

Ungdomsorganisationernes medlemmer trives godt socialt. De foreningsaktive unge er lykkeligere, langt mere tilfredse med deres liv og markant mindre ensomme end andre danskere, viser Gallups tal fra 2012.

Blandt de ikke-foreningsaktive danskere føler hele 19 procent sig ensomme.

De unge tager foreningernes sociale kompetencer og fællesskab med ind i voksenlivet. Kun få danskere over 30 år med baggrund i ungdomsorganisationerne føler sig ensomme, ulykkelige og utilfredse med livet.

16 procent af de voksne uden foreningsbaggrund føler sig ensomme.

Samfundsengagement

Medlemmer af ungdomsorganisationerne diskuterer politik oftere end deres jævnaldrende og er mere interesserede i emnet. Således diskuterer 50 procent af ungdomsorganisationernes medlemmer politik dagligt eller ugentligt med deres venner. 

Medlemmerne stemmer også i højere grad peronligt og skiller sig positivt ud, når det handler om, hvor mange poster man påtager sig i sit nærmiljø, og hvor meget frivilligt arbejde man laver. Hele 54 procent af ungdomsorganisationernes medlemmer har lavet mere end 5 timers frivilligt arbejde om måneden de sidste 12 måneder. Det har kun 22 procent af resten af befolkningen.

Markant højere tillid

Ungdomsorganisationernes medlemmer har markant højere tillid til omverdenen end andre danskere. 

Ikke-foreningsaktive scorer absolut lavest, både når det gælder tillid til andre mennesker og landets demokratiske institutioner.

DUF Fakta

Undersøgelsen er foretaget i marts 2012 af TNS Gallup for DUF blandt 1830 repræsentativt udvalgte personer landet over på 16 år eller derover.

Vi skal satse på foreningslivets fællesskaber, hvis vi også fremover ønsker danske unge, der er kompetente, lykkelige og trives socialt. 

Signe Bo, formand for DUF