• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Europa-Parlamentsvalg 2014

Kun 59,5 procent stemte ved  Europa-Parlamentsvalget i 2009. Derfor havde DUF en målrettet indsats for at øge unges valgdeltagelse og samlede en række initiativer, som kunne benyttes ved Europa-Parlamentsvalget 2014.

Initiativer der kan øge valgdeltagelsen

DUF udarbejdede i 2013 et katalog over initiativer, der havde til formål at styrke unges valgdeltagelse ved Europa-Parlamentsvalget 2014. 

Initiativerne er i vid udstrækning anvendt ved kommunalvalget i 2013, hvor valgdeltagelsen blev øget med 6,1 procentpoint fra 65,8 til 71,9 procent. Den forbedring ville DUF gerne videreføre ved EP-valg 2014. 

Idékatalog til EP-valget 2014

Fakta: Unges valgdeltagelse

Valgretskommissionen afgav i 2011 sin betænkning "Demokrati for fremtiden". En af betænkningens hovedkonklusioner er, at unge i dag er meget politisk interesserede og engagerede, men ikke automatisk vælger at stemme ved valg.

Konklusionen bygger blandt andet på en registerundersøgelse af valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2009, der viste, at under halvdelen af alle unge under 30 år brugte deres stemmeret. 

DUF FAKTA: Unges valgdeltagelse