• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

28 tiltag til et styrket demokrati

Valgretskommissionen anbefaler følgende 28 tiltag:

Unges valgdeltagelse

1. Lad indenrigsministeren koordinere demokrati-initiativer
2. Lav nationale ’get-out-the-vote-kampagner’
3. Send invitation til førstegangsvælgere
4. Opret valgsteder på ungdomsuddannelser
5. Indfør frit valg af afstemningssted
6. Indfør årlige skolevalg
7. Hold valgaftener på skoler og ungdomsuddannelser

Unges demokratiske deltagelse

8. Inddrag unge i kommunerne
9. Gør vælger- og partiforeninger mere attraktive for unge
10. Dan elevråd på alle uddannelsesinstitutioner
11. Giv elevrådene mere magt
12. Opret fælleselevråd i kommunerne

Unges demokratiske dannelse

13. Undervis i samfundsfag på lavere klassetrin
14. Styrk skolernes demokratiundervisning
15. Giv ungdomspolitikere og –organisationer adgang til uddannelsessteder
16. Indfør foreningspraktik i grundskolen
17. Målret grundlovsdag til unge
18. Lav partnerskaber mellem skoler og foreningsliv
19. Engagér flere udsatte unge i foreningslivet
20. Optimér ’Projekt Frivillig’
21. Fortsæt arbejdet i Ny-Dansk Ungdomsråd

Unge, medier og politik

22. Lav tv-debatter med politiske ungdomsorganisationer
23. Styrk formidlingen af samfund og politik til unge
24. Skab samfundsrelevant indhold til nye medier
25. Del viden om politik i sociale medier

Valgret og valgbarhed

26. Sæt 16-års valgret på dagsordenen i Folketinget

Forskning og viden

27. Lav demokrati-undersøgelser blandt 14-25-årige
28. Styrk forskningen i unge og demokrati

Valgretskommissionens baggrund

DUF er af den overbevisning, at demokratiet aldrig må betragtes som et færdigt produkt. Derimod skal det løbende udvikles og vedligeholdes. Med jævne mellemrum bør det danske demokrati gennemgå et serviceeftersyn, som undersøger mulighederne for forbedring, videreudvikling og modernisering. I den forbindelse mener vi, at der aktuelt er et særligt behov for at få debatteret og kortlagt den danske ungdoms inddragelse i demokratiet.

DUFs undersøgelser viser nemlig, at den danske ungdom har et oprigtigt ønske om at blive inddraget i den demokratiske proces. Men samtidig er en voksende del af ungdommen - deres politiske interesse til trods - afkoblet fra den demokratiske deltagelse. Vi frygter, at den politiske interesse vil dale, hvis ikke ungdommens demokratiske engagement kontinuerligt både plejes og modnes. Der er derfor behov for at få nedsat en kommission, der kan afdække hvilke tiltag, der kan udbygge og modernisere den demokratiske inddragelse i fremtidens Danmark med særligt fokus på unges deltagelse.

For at imødekomme denne udfordring tog DUF initiativ til at nedsætte en valgretskommission, der afgav sin betænkning i 2011.

Kommissionen anviser med betænkningen en række anbefalinger og 28 konkrete initiativer, der kan fremtidssikre det danske demokrati.