• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

De Grønne Pigespejdere og Det Danske Spejderkorps: Nyt fællesskab

En tryg og positiv forandring og nye samarbejdsmuligheder var målene for processen, da to spejderkorps flyttede sammen.

Da De grønne pigespejdere og Det Danske Spejderkorps i 2007 gik i gang med forberedelserne til at flytte de to korpskontorer sammen, valgte de at få hjælp fra DUFs konsulenttjeneste til at lave den proces, der skulle forberede medarbejdere og den professionelle ledelse på fremtiden.

Udfordringen var at flytte de to korps sammen, så det blev en positiv oplevelse for alle. ”Medarbejderne skulle føle, at det var en god oplevelse, og at deres bekymringer blev hørt. Og så skulle de have en indflydelse på det, der skulle ske”, fortæller Susanne Ravn, der er generalsekretær for De grønne pigespejdere.

DUF hjalp med den proces der handlede om at skabe relationer mellem medarbejderne, men også at skabe et fælles ejerskab for etableringen af Spejdernes Udviklingsfællesskab. Der blev holdt flere medarbejderdage, hvor drømme, behov og forventninger blev afstemt, og samtidig blev der delt erfaringer omkring arbejdet og sat ord på eventuelle bekymringer.

En anden udfordring var størrelsesforskellen mellem  de to korps. De grønne pigespejdere skulle flytte sammen med Det Danske Spejderkorps, der er noget større . ”Det var en vigtig overvejelse, at det nye kontor skulle være en slags ”bofællesskab”, hvor vi flyttede sammen og ikke bare flyttede ind”, siger Susanne Ravn. ”Vi har en del til fælles, men vi havde brug for en proces til at sætte ord på, hvad det er, vi har til fælles”.

Fortsat udvikling
I dag fungerer ”bofællesskabet” sådan, at de administrative opgaver løses af Spejdernes Udviklingsfællesskab med fælles administrationschef, mens korpsenes egne konsulent- og udviklingsopgaver løses i det respektive korps.

Susanne Ravn fortæller, at efter godt et år med Spejdernes Udviklingsfællesskab begynder de administrative processer at have fundet deres rette leje. ”At etablere så stor en organisation, kigge på de administrative processer og lære hinanden at kende – både personligt og arbejdsmæssigt - tager tid. Men det begynder lige så stille at tage form, og vi arbejder løbende med, hvor vi kan udvikle og optimere fællesskabet, så vi kan blive endnu bedre til at servicere grupperne ude i landet”.

Den proces DUF var med til at skabe, har blandt andet bidraget til, at Spejdernes Udviklingsfællesskab er blevet et bæredygtigt fællesskab med en struktur, som gavner begge spejderkorps.