• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Natur og Ungdom: Én fælles retning

At skabe ejerskab for en ny vision var en af udfordringerne, da Natur og Ungdom skulle arbejde med organisationens vision og værdier.

I Natur og Ungdom stod bestyrelsen med en udfordring: hvordan samler vi organisationen og lokalforeningerne omkring én fælles vision og fælles værdier? Efter at have arbejdet og analyseret organisationen i noget tid, besluttede man, at få DUFs konsulenttjeneste med som sparringspartner i processen.

Med fokus på visionen, det værdiskabende arbejde og en slankning af vedtægterne blev der blandt andet holdt en workshopdag med hjælp fra konsulenttjenesten. Ud af workshoppen og sparringen med DUF kom en vision, som Natur og Ungdom kunne bruge som redskab for sit fremtidige arbejde.

”Den vision vi endte med, blev realistisk og jordnær med hjælpen fra DUF. Samtidig betød processen også, at de involverede følte ejerskab for den vision vi havde skabt, så alle var meget entusiastiske omkring arbejdet og ideerne”, fortæller Kathe Moesgaard Sørensen, der er formand i Natur og Ungdom.

Nu, hvor visionen er vedtaget af delegeret møde, og det grundlæggende arbejde med den er færdig, forestår arbejdet med at forankre den i resten af organisationen. ”Udfordringen er at holde ejerskabet i kog blandt medlemmerne og bestyrelsen”, fortæller Kathe Moesgård Sørensen. ”Med de mange udskiftninger der er i en organisation som denne, er det nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at føre visions- og værdiarbejdet videre, og til den opgave regner vi også med, at DUF kan være en hjælp for bestyrelsen”.

Sekretariatet i Natur og Ungdom bruger også konsulenttjenesten til løbende sparring omkring arbejdet i organisationen. For sekretariatsleder Annette Rask Krogsøe er DUF et naturligt sted at henvende sig med udfordringer og praktiske spørgsmål: ”Det ligger lige for få hjælp og sparring fra DUF. Det er kompetente konsulenter med den nødvendige teoretiske ballast, og den systemiske tilgang til organisationsarbejdet passer godt til de udfordringer vi står med i frivillige organisationer. For udviklingen i organisationen er det rigtig godt at få hjælp fra en konsulent udefra, som kan være med til at sætte tingene i nyt perspektiv”.

Det ligger lige for få hjælp og sparring fra DUF. Det er kompetente konsulenter med den nødvendige teoretiske ballast, og den systemiske tilgang til organisationsarbejdet passer godt til de udfordringer vi står med i frivillige organisationer.

Annette Rask Krogsøe, 
sekretariatsleder, Natur og Ungdom

Den vision vi endte med, blev realistisk og jordnær med hjælpen fra DUF. Samtidig betød processen også, at de involverede følte ejerskab for den vision vi havde skabt, så alle var meget entusiastiske omkring arbejdet og ideerne.

Kathe Moesgård Sørensen,
formand, Natur og Ungdom