• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Netværkets målgruppe

Netværkets tilbud er gratis og henvender sig til alle relevante personer fra DUFs medlemsorganisationer.

Netværk for kommunikatører
Der stilles ingen krav om, at du skal være uddannet inden for området eller have mange års arbejdserfaring med journalistik eller kommunikation. Det afgørende er, at du til dagligt arbejder med eller har ansvaret for eksempelvis pressekontakt, hjemmeside, kampagner eller medlemsblade.

Netværket består af personer med vidt forskellige foreningsbaggrunde. Deres viden og erfaring kan du måske benytte dig af? 

Vil du med i netværket?

Kontakt DUFs kommunikationskonsulent Cecilie Meldgaard Goth, hvis du vil tilmeldes eller vide mere om netværket.

Netværkets hovedformål

Netværket har tre hovedformål: at inspirere, koordinere og kvalificere kommunikationsindsatsen både eksternt og internt i DUF og DUFs medlemsorganisationer.

 • Inspiration: Seminardagene i netværket skal inspirere og motivere dig til at afsøge nye veje i din forenings kommunikation og holde dig ajour med nye tendenser og muligheder inden for det kommunikative felt. Men allervigtigst skal netværket smitte dig med gejst og arbejdsglæde.

 • Koordination: Alle medlemmer af netværket kan udnytte mulighederne for at koordinere information via det store netværk, vi tilsammen besidder. Det gælder både, når DUF er afsender, men også når medlemmerne kan gøre brug af hinanden eller af DUFs kommunikationsplatform. I netværket kan du også drage nytte af medlemmernes erfaringer og koordinere opgaver med ligesindede, så I sparer tid og penge – og forhåbentlig ender med et bedre resultat.

 • Kvalifikation: Møderne i netværket skal være fagligt opkvalificerende og berige dig med ny viden. De faglige input vil omhandle kommunikation i bred forstand lige fra at skrive en fængende pressemeddelelse til at videreudvikle et grafi sk design eller et website. De overordnede temaer for møderne defineres af medlemmerne, men tilrettelægges og koordineres af DUF.

DUFs kommunikationsnetværk er en enestående mulighed for at mødes med ligesindede. Det er altid sundt og horisontudvidende at høre, hvilke udfordringer andre organisationer kæmper med - den spejling er guld værd.

Sif Emilie Berg, kommunikationskoordinator,

Red Barnet Ungdom

Netværkets medlemmer

Kommunikationsnetværkets medlemmer har indvilliget i at oplyse medlemmernes navn og mails, så medlemmerne hurtigere kan gøre brug af hinanden til at dele erfaringer og informationer.

Download Excel-ark med medlemmernes mailadresser

Bliv en del af netværkets gruppe på LinkedIn