• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

DUFs ungdomslederprogram

Hvad er en ungdomsleder?
En ungdomsleder er en ung frivillig mellem 18 og 30 år, der udveksles tre til 12 måneder mellem organisationer i Danmark og organisationer i udviklingslandene, Mellemøsten og Nordafrika. 

Det, der er centralt for en udveksling gennem DUF, er, at organisationerne samarbejder i et ligeværdigt partnerskab, og her er ungdomslederne en unik mulighed for at gøre partnerskabet endnu mere stærkt og frugtbart. 

Hvordan får man tilknyttet ungdomsledere? 

Der er to muligheder for at tilknytte ungdomsledere til et partnerskab:

 • I kan tilknytte ungdomsledere til et partnerskab finansieret af DUF.
 • I kan tilknytte ungdomsledere til partnerskaber uden DUF-støtte, hvor aktiviteterne enten er finansieret gennem andre midler eller udføres på frivillig basis, men ungdomsledernes aktiviteter skal fortsat leve op til formålene med DUFs puljer.

Ungdomslederne gør en forskel
Ungdomsledere styrker kapaciteten i partnerskaberne og skaber et tættere samarbejde mellem de samarbejdende organisationer. En ungdomsleders primære opgave er det konkrete arbejde med de aktiviteter, de samarbejdende organisationer har planlagt. Her er tre konkrete eksempler på en ungdomsleders arbejdsopgaver:

 • Udvikle en aktivitetshåndbog for projektets målgruppe
 • Organisere et tre-dages kommunikationsseminar
 • Facilitere udviklingen af nye aktiviteter hos partnerorganisationen

Læs mere i guiden til ungdomslederudvekslinger, som kan bestilles og downloades i DUFs materialesektion.

Vil du være ungdomsleder?

DUFs ungdomslederkursus
Ungdomsledere skal gennemgå DUFs ungdomslederuddannelse, hvor man får tildelt brugbare værktøjer til bl.a. international projektstyring og konfliktløsning.