• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Børneattester – hvem, hvad og hvordan?

DUF giver dig her de væsentligste emner vedrørende pligt til indhentning af børneattester i frivillige foreninger. Hvis du har spørgsmål til indhentning af børneattester i øvrigt så kontakt DUFs juridiske konsulent Annemette Lomholt Gade på alg@duf.dk.

Hvad er en børneattest?
En børneattest er en særlig form for straffeattest, som oplyser om, hvorvidt en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

En børneattest indeholder alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af lovovertrædelser:

 • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
 • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
 • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Hvis en person er dømt for disse overtrædelser, vil det også fremgå af en almindelig straffeattest, men efter en vis årrække vil dommene ikke længere stå på straffeattesten. Disse forældelsesregler gælder ikke for børneattester.

Hvornår skal foreninger indhente børneattest?
Nogle frivillige foreninger har pligt til at indhente børneattester. Disse foreninger og andre foreninger, som ikke er omfattet af lovpligten, har også mulighed for at indhente børneattester på frivilligt grundlag med hjemmel i kriminalregisterbekendtgørelsen. 

Nogle frivillige foreninger skal indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år, hvis ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Foreningerne skal også indhente børneattest på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Det gælder, hvis ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning.  Læs mere om, hvilke personer der er omfattet af kravet, og om begrebet ”fast tilknytning” i kulturministeriets og politiets vejledninger om børneattester, se kolonnen til venstre.

Den kommende medarbejder/frivillige, som foreningen indhenter børneattest på, skal give sit samtykke til indhentningen. Sker det ikke, må foreningen ikke ansætte eller beskæftige personen.  

Hvis foreningen med vilje undlader at indhente pligtige børneattester, kan den straffes med bøde. Derudover har kommunen ret til at undlade at yde tilskud og anvise lokaler i medfør af folkeoplysningsloven. Det kan ske, hvis foreningen ikke afgiver erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, eller hvis foreningen har sagt til kommunen, at man indhenter attester, men faktisk ikke gør det.

Hvilke foreninger skal indhente børneattester, og hvem har ansvaret?
De foreninger, som er om omfattet af lovkrav om indhentning af børneattester er fx de folkeoplysende foreninger, der får anvist lokaler eller modtager tilskud til lokaler eller aktiviteter fra kommunen i medfør af folkeoplysningsloven. Det er også de foreninger, hvor der foregår tankesport (fx skak-foreninger) samt nødhjælpsorganisationer og velgørenhedsorganisationer.
Hertil komme de frivillige sociale foreninger og organisationer, der modtager § 18, stk. 2-midler (lov om social service) af kommunen.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forening er omfattet af et lovkrav om indhentning af børneattester, så kontakt DUFs juridiske konsulent.

Det er foreningens bestyrelse eller ledelse, der har ansvaret for, at der indhentes børneattester. 

I en del af DUFs medlemsorganisationer er det landsorganisationerne, der indhenter børneattester på medarbejdere og frivillige på vegne af lokalforeningerne. Kontakt derfor din landsorganisation for mere information, hvis du er i tvivl om, hvem af jer der indhenter attesterne.

Sådan indhenter I børneattester
En børneattest kan indhentes på to måder: Digitalt eller skriftligt ved Rigspolitiet. Efter den 1. december 2015 kan børneattesterne udelukkende indhentes digitalt.

Procedurer og links til både den digitale og den skriftlige procedure findes på politiets hjemmeside.

Særligt vedrørende den digitale løsning
For at bestille en børneattest digitalt skal du/ foreningen have en medarbejdersignatur eller en virksomheds NemID og adgang til foreningens digitale postkasse. Foreningen skal også have navn og personnummer på de(n) person(er), foreningen skal bestille en børneattest på.

Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at personen har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse.

Læs nyheden: Indhent børneattest digitalt fra 1. april 2014.

Hvad gør vi, når vi har modtaget børneattesten?
Når foreningen har indhentet samtykke og sendt anmodningen om børneattest til Rigspolitiet, modtager foreningen enten en blank (negativ) eller en positiv børneattest samt en vejledning om, hvordan I håndterer børneattesten.  

En blank (negativ) børneattest vil sige, at den person, der er indhentet oplysninger om, ikke har fået domme for sædelighedsforbrydelser mod børn.

En positiv børneattest vil sige, at den person, der er indhentet oplysninger om, har en eller flere af sådanne domme.

Sammen med attesten vil foreningen også modtage en vejledning om, hvordan den skal håndtere personoplysningerne i henholdsvis den blanke (negative) og den positive børneattest. Her findes links til Kulturministeriets vejledninger om håndtering af henholdsvis positive og negative børneattester:

Vær opmærksom på, at vejledningerne i øjeblikket er under opdatering af Kulturministeriet. 

Sådan henter I børneattest

I kan indhente børneattest på to måder: Digitalt eller skriftligt ved Rigspolitiet. Efter den 1. december 2015 kan børneattesterne udelukkende indhentes digitalt. 

Procedurer og links til både den digitale og den skriftlige procedure findes på politiets hjemmeside.