• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Links om organisationsudvikling

DUFs arbejde med organisationsudvikling er bl.a. inspireret af de ledelsesfaglige områder Organisational Development (OD), systemisk ledelse og Appreciative Inquiry. Via de eksterne links nedenfor kan du danne dig et overblik over områderne og finde inspiration til videre læsning.

Beskrivelse af Organizational Development på Wikipedia

Beskrivelse af Appreciative Inquiry på Wikipedia

Society for Organizational Learning (SOL)

Appreciative Inquiry Commons - vidensportal om AI

Bøger om organisationsudvikling

Der findes mange hyldemeter af litteratur om ledelse og organisationsudvikling.

Her finder du udvalgte danske titler, der kan blive din indgang til selvstudier om organisationsudvikling.

Anerkendende ledelse

- Skab mod, engagement og bedre resultater

Af Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard, Dansk psykologisk Forlag, 2007

Bogen har som formål at videregive inspiration og indsigt i anerkendende ledelse på en lettilgængelig måde og med fokus på, hvordan læseren kan bringe den nye viden i anvendelse. Bogen er en brugsbog skrevet til ledere, som er optaget af at se nye muligheder og finde nye konstruktive veje at gå i deres ledergerning.

Appreciative Inquiry


Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001.

Bogen er en indføring i metoden Appreciative Inquiry og en let anvendelig brugsbog som viser, hvordan man med denne arbejdsmetode kan skabe et langt mere konstruktivt og positivt udgangspunkt for ledelses- og udviklingsprocesser i organisationer.

Relationer i organisationer

- En verden til forskel

Af Gitte Haslebo, Dansk psykologisk Forlag, 2004

Bogen igennem omsættes de systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktionistiske begreber til konkret praksis bl.a. ved hjælp af mange illustrative historier, der belyses både fra lederens, medarbejderens og konsulentens perspektiv.

Kommunikation og skabelsen af sociale verdener


Af Barnett Pearce, Dansk Psykologisk Forlag, 2007

En præsentation af kommunikationsteorien CMM (Coordinated Management of Meaning), der viser, hvordan kommunikation består af talehandlinger, episoder, relationer og selvet i specifikke kulturer, og hvordan vi som medarbejdere, ledere, konsulenter, lærere eller forældre kan gøre en forskel via vores valg af kommunikation.

Systemisk ledelse

- Den refleksive praktiker

Af Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Allan J. Vinther, Jørgen Madsen, Thomas Johansen, Dansk Psykologisk forlag, 2005

Bogen introducerer til systemisk ledelse og organisationsudvikling. Bogens første del giver et indblik i forfatternes forståelse og udlægning af systemisk tænkning. Anden del indeholder eksempler på, hvordan ledere kan bruge de systemiske idéer i praksis.

Ledelse af frivillige

- En håndbog

Af Rie Skårhøj og Dorte Kappelgaard, Ankerhus Forlag 2011

Grundlæggende indføring i den spændende og udfordrende opgave det er at lede frivillige. Bogen indeholder teori, værktøjer og cases, der giver den nye leder solid inspiration til ledelsesarbejdet.

Den professionelle proceskonsulent


Af Kristian Dahl og Andreas Granhof Juhl, Hans Reitzel, 2009

En håndbog, der giver overblik over de vigtigste positioner, som proceskonsulenter og andre forandringsagenter bør forholde sig til, når de designer og gennemfører udviklingsforløb i organisationer.