• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Foreningers fritagelse af grundskyld

Ejer jeres organisation hytter eller bygninger, som I bruger til feriekoloni eller lejrplads for at fremme friluftsliv for børn og unge? Eller har jeres organisation et almennyttigt formål? Så kan der være penge at spare. I kan nemlig ansøge kommunen om at blive fritaget for at betale grundskyld.

Hvem kan søge?
I §8 i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat står, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at fritage visse foreninger for grundskyld, hvis de ejer:

 • ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.
 • ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Hvis disse betingelser kun omfatter dele af jeres ejendom, så er det kun grundværdien af denne del, I kan blive fritaget for at betale afgift af. Det fremgår af bekendtgørelsen.

Hvilke kommuner gælder det for?
Landets kommuner er ikke forpligtet til at imødekomme en ansøgning om fritagelse af grundskyld. Loven siger blot, at de kan vælge at gøre det, og derfor vil praksis være forskellig fra kommune til kommune.

Mange kommuner ser dog ud til at være positivt indstillet, viser DUFs research. Rudersdal Kommune har for eksempel besluttet helt at fritage spejderhytter ejet af lokale foreninger for grundskyld.

DUFs anbefaling er derfor, at I som forening hellere skal søge en gang for meget end for lidt, hvis I ønsker at spare penge til glæde og gavn for jeres medlemmer.

Hvordan gør I?

 • Foreningen skal ansøge hos den kommune, hvor den pågældende ejendom ligger.
 • Undersøg, om kommunen har et specifikt skema eller andre formkrav til denne slags ansøgninger.
 • Skal I ikke bruge et skema, så sørg for at jeres ansøgning indeholder dokumentation for:

  • At ejendommen ejes af en forening, hvis formål er at fremme børn- og unges friluftsliv (§8 litra b) eller af en almennyttig stiftelse/organisation (§8 litra c).
  • Om hele ejendommen eller blot dele af den, der anvendes til formålet.

 • Det vil oftest være tilstrækkeligt at skrive et brev til kommunen med følgende oplysninger:

  • At I ansøger om fritagelse for grundskyld efter hhv. §8 litra b eller c (i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.)
  • Ejendommens adresse/matrikel nummer.
  • Begrundelse i foreningens vedtægter, som vedlægges.
  • Underskrift af foreningen.

Fakta om grundskyld

Grundskyld er en skat på jord, dvs. beskatning af den grund, man ejer. Det er landets kommuner, der opkræver grundskyld, og de beregner beløbet ud fra SKAT’s vurdering af grundværdien. Den enkelte kommune afgør også, hvor stor en andel af grundværdien, grundens ejer skal betale grundskyld af.

Se de aktuelle satser for grundskyld og øvrige skatter i din kommune