• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelser

Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund, men det eksisterer kun så længe, der findes medborgere, som vil diskutere og debattere den fremtidige udvikling af samfundet. Det er derfor helt afgørende, at der gøres en ekstra indsats for at indføre ungdommen i demokratiets spilleregler, og at de unge opnår et politisk og samfundsmæssigt engagement.

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne er en vigtig platform til at skabe en demokratisk kultur. Institutionerne og de samfundsengagerende ungdomsorganisationer kan i fællesskab være med til at sikre, at de unge får demokratisk dannelse og aktivt opfordres til at deltage i demokratiet. For at sikre en åben politisk og mangfoldig debat på uddannelsesinstitutionerne er det derfor vigtigt, at ungdomsorganisationerne har gode adgangsvilkår til uddannelsesstederne.

Formålet med kodekset er at understøtte et konstruktivt samarbejde og en god dialog omkring praksis for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang og tilstedeværelse på ungdomsuddannelsesinstitutionerne og at bidrage til at skabe en mere ensartet praksis på skolerne. Kodekset tager udgangspunkt i, at uddannelsesinstitutionerne er selvejende, og at ledelserne derfor har det overordnede ansvar for de aktiviteter, der foregår på skolerne.

Kodekset henvender sig til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner og samfundsengagerende ungdomsorganisationer.

Uddannelsesinstitutionerne opfordres til i samarbejde med elevrådene at udarbejde skriftlige retningslinjer for ungdomsorganisationers aktiviteter på uddannelsesstederne inden for rammerne af kodekset. Retningslinjerne skal være offentligt tilgængelige og kan med fordel ligge på institutionens hjemmeside.

Kodekset er udarbejdet i et samarbejde mellem DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, Gymnasieskolernes Rektorforening, Danske Erhvervsskoler og Undervisningsministeriet. Kodekset revideres i fællesskab med de nævnte aktører. 

----------------------------------------- 

 

Kodeks for ungdomsorganisationers adgang på uddannelsesinstitutioner: 

 

 • Ungdomsorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.
 • Ungdomsorganisationerne bør have mulighed for at mødes med elever og studerende inde på uddannelsesstedet i løbet af skoledagen, og uddannelsesinstitutionen bør stille lokale eller sted til rådighed.
 • Det er ikke en forudsætning for ungdomsorganisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever.
 • Uddannelsesinstitutionen bør angive steder (eksempelvis opslagstavler), hvor ungdomsorganisationerne kan placere eller hænge materialer op.
 • Det er en fordel, hvis der kan etableres samspil mellem ungdomsorganisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.
 • Ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne. 
 • De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.
 • Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.
 • Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på uddannelsesinstitutionen.
 • Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.