• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Undgå seksuelt misbrug af børn og unge

Frivillige foreninger er en stor del af børn og unges dagligdag. Derfor er det vigtigt, at foreningerne aktivt arbejder for at forebygge seksuelle overgreb mod børn.

Både i DUF og DUFs medlemsorganisationer er der fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb. En række af DUFs medlemsorganisationer udgiver materialer til foreningens lokale ledere eller udvikler retningslinjer for, hvad foreningen skal gøre, hvis der opstår en mistanke om seksuelt misbrug af børn eller unge.

Børneattester beskytter mod tidligere straffede
En børneattest er foreningens sikkerhed for, at den nye tropsleder, klubmedarbejder eller frivillige ikke er tidligere straffet for seksuelle overgreb på børn eller unge. Foreninger, der får tilskud eller anvist lokaler af kommunen gennem Folkeoplysningsloven, har pligt til at indhente en børneattest, inden de ansætter en ny medarbejder, hvis personen skal have direkte kontakt med børn under 15 år.


En børneattest kan vise følgende overtrædelser af straffeloven:

 • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
 • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
 • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

  
Lav en samværspolitik
En måde at forebygge overgreb på børn og unge er at udforme en samværspolitik. I kan starte med at snakke om, hvordan I normalt opfører jer over for hinanden i foreningen. For eksempel om, hvordan de voksne omgås børnene, hvordan det nuværende samvær fungerer mellem børn, unge og voksne, og hvilke gode og dårlige erfaringer I har i foreningen.

En samværspolitik kan også tage udgangspunkt i konkrete emner som overnatning, badning eller omgangstone i foreningen.

Tal om fælles spilleregler 
Der findes ikke ét enkelt svar på en samværspolitik. Den skal udarbejdes og bearbejdes i dialog mellem foreningens børn, unge og voksne. Det er vigtigt, at børnene og de unge er med til at drøfte spillereglerne for samværet i foreningen.

På den måde bliver der sat ord og billeder på, hvad børn og unge opfatter som krænkende opførsel. Start med at formulere et formål med samtalen og vær opmærksom på ikke at tvinge børn og unge til tale om seksualitet, hvis de ikke har lyst.

Tag en samtale med fremtidige medarbejdere
En grundig indledende samtale med kommende medarbejdere og frivillige er en god måde at sikre sig mod personer, som ikke har reelle hensigter. Det er vigtigt, at foreningen ikke tager den første og den bedste ansøger, men at I forsøger at danne jer et indtryk af vedkommende gennem en personlig samtale.