• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

DUFs analyser og undersøgelser

DUF laver analyser om unge, foreninger og demokrati. Og institutter som Epinion foretager meningsmålinger for DUF. Det giver ny viden og sætter foreningerne på dagsordenen.

Foreninger skaber kompetencer og trivsel

En god start på karrieren, mindre ensomhed og aktive medborgere. Frivillige foreninger skaber kompetencer og trivsel hos unge til gavn for både den enkelte og samfundet. 

Analyser om kompetencer og trivsel i foreningerne 

Unges demokratiske deltagelse

DUF har fået lavet flere analyser, der undersøger unges deltagelse i demokratiet, deres brug af medier og sammenhængen mellem unges deltagelse i foreningslivet og den politiske deltagelse som voksne. 

Analyser om unges demokratiske deltagelse

Nydanskere, foreningsliv og demokrati

DUF har undersøgt synet på integration og inddragelse af unge nydanskere. Analyserne viser blandt andet, at unge nydanskere, der er foreningsaktive, får gode netværk og bliver aktive lokalt.

Analyser om nydanskere, foreningsliv og demokrati

Brug af DUFs analyser

Anvendelse af DUFs analyser skal ske med kildeangivelsen 'DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd', mens analyser fra Gallup-instituttet skal kildeangives 'TNS Gallup for DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd'.

DUF har ofte baggrundsinformation – eller nyere, endnu ikkeoffentliggjorte undersøgelser – som vi kan give adgang til efter aftale.

Kontakt DUF, hvis du ønsker mere information om vores undersøgelser.