• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Cases fra foreningslivet

Søger du inspiration til projekter om unge og demokrati eller en case fra foreningslivet, så find den gode historie blandt DUFs medlemsorganisationer og samarbejdsprojekter.

Foreninger skaber kompetencer og trivsel

Aktiv deltagelse i foreninglivet giver kompetencer, der kan bruges videre i livet, og skaber tilfredse og lykkelige unge. Læs om nogle af dem, der har mærket foreningslivets positive indflydelse. 

Cases om kompetencer og trivsel i foreningslivet 

Unges demokratiske deltagelse

DUF følger unges deltagelse i demokratiet på lokalt og nationalt plan. Flere initativer har til formål at fremme unges demokratiske deltagelse. Få indblik i aktører og initiativer.  

Cases om unges demokratiske deltagelse

Foreningsliv og demokrati i kommunerne

Få gode eksempler på samarbejdsprojekter, hvor frivillige foreninger med støtte fra kommunen finder kreative løsninger på at inddrage unge i demokratiet.

Cases om foreningsliv og demokrati i kommunerne

Nydanskere, foreningsliv og demokrati

DUF og DUFs medlemsorganisationer har iværksat flere projekter, der styrker nydanskeres deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Her er nogle eksempler på indsatsen. 

Cases om nydanskeres inddragelse i foreningslivet

Unges internationale engagement

Mere end 1600 unge danskere har siden 1995 været engageret i internationalt projektarbejde via DUF. Projekterne fremmer unges deltagelse og inddragelse i demokratiet og foreningslivet i udviklingslandene og MENA-regionen. 

Cases om unges internationale engagement

Tipsmidler i spil

Tipsmidlerne danner grundlag for, at DUFs medlemmer såvel som ikke-foreningsaktive kan skabe aktiviteter, der engagerer børn og unge. 

Cases hvor tipsmidlerne støtter ungeprojekter

Pressekontakt

Kontakt DUF hvis du ønsker yderligere information om en case eller vil have kontakt til relevante kilder.

DUFs kommunikationsafdeling

Fakta om DUF

DUF er service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.

Oversigt over DUFs medlemmer

DUF-analyser

DUF foretager jævnligt undersøgelser om unge, foreningsliv og demokrati. Alle DUFs analyser er samlet i en selvstændig sektion på hjemmesiden. 

DUFs analyser