• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

KFS søger sekretær til Nordjylland

Længes du efter at se studerende kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende? Vil du være med til at udruste kristne studerende til at engagere sig i studieverden, kirke og samfund til Jesu ære? Fra 1. august 2018 søger KFS en sekretær med bopæl i Aalborg, som skal arbejde blandt studerende på gymnasiale og videregående uddannelser i Nordjylland. Stillingen er en fuldtidsstilling for en femårig periode uden mulighed for forlængelse.
26. januar 2018
5. januar 2018|RSS|job@duf.dk

Arbejdsopgaver
Din primære arbejdsopgave er at være leder, sparringspartner og inspirator for de studerende. Du er leder for Nord-volontøren, som bistår dig i arbejdet. Du vil skulle forberede og afvikle teamperioder for elever fra KFS’ Ledertræningscenter (LTC) og desuden være ansvarlig for at planlægge og afvikle religionstimer rundt omkring på gymnasierne. Du vil også (ligesom KFS' øvrige sekretærer) få tildelt landsdækkende opgaver. Det kan være opgaver på vores landslejre eller som medlem af nogle af KFS' landsdækkende udvalg. Efter interesse og ønske vil der i mindre omfang blive mulighed for at deltage i konferencer og efteruddannelse på europæisk plan.

Din profil
Du skal være luthersk kristen og medlem af et menighedsfælleskab. Desuden forestiller vi os, at du har en videregående uddannelse evt. suppleret med et bibelskoleophold. Stillingens indhold kan i nogen grad tilrettelægges efter dine evner og nådegaver. Vi forestiller os, at nogle af følgende karakteristika kendetegner dig: leder, inspirator, forkynder, underviser, åndelig dømmekraft, organisator/koordinator, iværksætter, samfundsanalytisk. Kompetencer og erfaring inden for studenterarbejde, missionalt, tværkulturelt og kirkeligt arbejde vil også blive vægtlagt.

KFS' profil
KFS er en studenterbevægelse, hvis mission er, at studerende på gymnasiale og videregående uddannelser må kende Jesus og gøre Jesus kendt blandt deres medstuderende. Vi ønsker, at studerende forvandles af evangeliet og engagerer sig i studieverden, kirke og samfund til Kristi ære, og vi vil opmuntre og udruste dem til dette gennem forkyndelse, undervisning, fællesskab, medvandring og praktiske ressourcer.

KFS bygger på et luthersk bekendelses- og værdigrundlag med Jesus, nåden, Bibelen og troen som centrale fokuspunkter. Med det udgangspunkt ønsker vi at invitere kristne fra alle konfessioner til at tage del i vores studiestedsarbejde og deltage i vores lejre. Vi er også aktiv medspiller i studentermission i Europa og resten af verden gennem medlemskab af IFES (International Fellowship of Evangelical Students).

Vi tilbyder
Vi tilbyder en tjeneste for og med studerende, som er kendetegnet ved masser af kompetent med- og modspil fra frivillige og kolleger. Til støtte for din personlige og åndelige modning, udvikling og udrustning tilbyder vi kollegialt fællesskab med KFS' ca. 18 ansatte og rammer for egne studier og efteruddannelse.

Stillingen aflønnes efter KFS' lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til generalsekretæren. Du forventes at bo i Aalborg og arbejde fra dit hjem. Der må påregnes aften- og weekendarbejde.

Ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til generalsekretær Christian Rasmussen, tlf. 35 43 82 82, lok. 2, mobil 42 40 56 40 eller e-mail: christian@kfs.dk

Ansøgningsfrist: 26. januar 2018

Ansættelsessamtaler afholdes d. 5.-6. februar 2018

Ansøgning, cv, dokumentation for højest afsluttede uddannelse samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til generalsekretær Christian Rasmussen: christian@kfs.dk.

KFS søger forstærkninger til at arbejde med kristen studentermission. Se de 4 stillinger på www.kfs.dk/job/

Tilbage til joboversigten

Seneste job

Organisationskonsulent
19. februar 2018
DUF søger en organisationskonsulent til at styrke sine medlemsorganisationers lokalforeningsarbejde.
DUF søger tre praktikanter til foråret
1. februar 2018
Har du mod på at krydre din uddannelse med opsmøgede ærmer i demokratiets maskinrum? Så er et praktikophold i DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd noget for dig.
CISV Roskilde søger en leder til en børneby i Brasilien fra den 30. juni til den 27. juli 2017
CISV er en uafhængig, upolitisk, ikke-religiøs organisation der arbejder for at fremme tværkulturel forståelse. De fleste deltagere i CISV er børn og unge mellem 11 og 18 år. Programmerne tilbydes...
Víser 1 til 3 af 7