• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Red Barnet Ungdom søger organisationskonsulent (studentermedhjælper)

Er du ”vokset op” i foreningslivet/organisationsverdenen? Kan du navigere så træfsikkert i vedtægter, bestyrelsesmøder og beslutningsprocesser, at du kan hjælpe andre til at kunne det samme? Og kan du tilslutte dig Red Barnet Ungdoms formål og værdier? Så er du måske den vi søger!
2. april 2017
13. marts 2017|RSS

Red Barnet Ungdoms er en frivillig social ungdomsorganisation. Vi har små 15 lokalforeninger, 3500 medlemmer og 1300 frivillige i alderen 15-30 år involveret i ca. 100 aktiviteter spredt rundt om i landet. Sekretariat og lokalforeninger arbejder sammen om at skabe gode rammer for lokalt engagement.
Som organisation skal vi formå at skabe synergi mellem det lokale foreningsdemokrati og fondsfinansierede, målstyrede aktiviteter. Det gør vi via et stærkt værdi- og meningsfællesskab, et levende foreningsdemokrati og en aktiv fælles strategi på alle niveauer i organisationen.

Læs mere om os på www.redbarnetungdom.dk

 Dine primære arbejdsopgaver som organisationskonsulent vil være:

 • Understøtte lokalforeningernes arbejde og sparre med lokale formænd
 • Opstart nye lokalforeninger, når der er aktivitetsmæssigt basis for det, sikre god opstart efter afholdelse af generalforsamlinger, og hjælpe lokalforeningerne med en hensigtsmæssig organisering generelt
 • Understøtte et højt gensidigt informationsniveau mellem landsorganisationen og lokalforeningerne, herunder bidrage til at engagere lokalforeningsmedlemmer i beslutningsprocesser i RBU, fx omkring landsmødet
 • Administration og arkivering
 • Hjælpe dine kolleger med at understøtte ovenstående
 • Evt. udvikle kompetenceudviklingsmateriale for medlemmer af lokalforeningsbestyrelser og afholde kurser
 • Evt. anspore til lokalt børnepolitisk engagement, der hvor der basis for det

Dine kvalifikationer:

 • Din uddannelsesmæssige baggrund er ligegyldig, din organisationserfaring og forståelse er altafgørende
 • Du skal elske frivilligt socialt arbejde, kunne arbejde anerkendende og inddragelse og tale varmt og motiverende om RBU’s samfundsopgave og lokalforeningernes rolle heri
 • Du kan fremme unges deltagelse i foreningsliv og demokrati
 • Du har minimum 2 års studier tilbage

Vi tilbyder:

 • Ansættelse 10-20 timer om ugen; 14 timer/uge ved start og indtil videre
 • En rimelig grad af fleksibilitet (som vi også forventer af dig, særligt i tiden omkring generalforsamlinger (februar/marts) og 2-3 årlige uddannelsesdage)
 • Udfordrende arbejdsopgaver og et stort ansvar
 • Løn i henhold til intern ansættelsespolitik
 • 25 gode kolleger og en arbejdsplads der vægter et godt arbejdsmiljø højt

Praktisk info:
Ansættelsesstart er snarest muligt og senest 1.5.2017.
Som studentermedhjælper vil du referere til RBU’s sekretariatschef og for specifikke opgaver til økonomichefen.  Arbejdsstedet er vores sekretariat i København. Vi er 15 ansatte på sekretariatet i København. Du skal forvente weekendarbejde i forbindelse med større nationale arrangementer.

Ansøgningsfrist: søndag d. 2.4.2017.

Ansøgningsprocedure: Du skal sende to ting: 1) Navn, kontaktinformation, relevant CV og kortfattet ansøgning i en samlet pdf-fil og 2) en video optaget med telefon på max 2 minutter, hvor du først nævner din relevante erfaring, dernæst din studiemæssige situation og lidt om dig selv. Begge dele sendes til cb@redbarnetungdom.dk skriv LFKONSULENT i emnefeltet

Har du konkrete, relevante spørgsmål til stillingen, kan sende dit spørgsmål til sekretariatschef Camilla Burgwald på cb@redbarnetungdom.dk
 

Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet til at søge stillingen. 

Tilbage til joboversigten