• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

VIL DU LEDE EN UNGDOMSORGANISATION?

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) søger pr. 1. maj 2018 en ny sekretariatsleder.
28. februar 2018
9. februar 2018|RSS

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) søger pr. 1. maj 2018 en ny sekretariatsleder. Be-mærk ansøgningsfrist d. 28. februar 2018 kl. 12.00. SUMH er en frivillig handicappolitisk ungdomsorgani-sation, som varetager unge med handicaps interesser i samfundet på tværs af vores medlemsorganisati-oner. Dertil udvikler og gennemfører SUMH sociale udviklingsprojekter, som bl.a. sætter fokus på unge med handicap som ressourcer i samfundet.

STILLINGEN
Vi søger efter en ny leder, der er klar til at varetage den daglige ledelse af en ungdomsorganisation, hvor der er store ambitioner og udviklingspotentiale – både nationalt og internationalt.

Som ny sekretariatsleder har du mod på at træde ind og stå i spidsen for et mindre, ungt og dynamisk sekretariat med engagerede og dygtige medarbejdere, og har samtidig lysten og kompetencerne til øko-nomisk og administrativ ledelse.

Opgaverne kan inddeles i 4 overordnede kategorier:

 • Personaleledelse: Du skal varetage personaleledelsen i SUMH. Her har du ansvaret for at ud-vikle og lede medarbejderne, herunder personalejuridiske forhold, ansættelsesforhold mv.
 • Overordnet økonomiansvar: Sammen med SUMHs økonomimedarbejder vil du varetage den daglige administration og økonomistyring. Du fungerer her som økonomichef og er primus motor på at sikre den økonomiske fremdrift.
 • Understøttelse og udvikling af projekter: Alle SUMHs projekter er eksternt finansierede. Du vil have det formelle ansvar for de enkelte projekter over for fondene og puljerne, og understøtte projektmedarbejderne i at nå de opsatte projektmål. Du er samtidig drivkraften bag udvikling af nye projekter og initiativer i tæt samspil med både frivillige og ansatte.
 • Strategisk ledelse og organisationsudvikling: Endelig står du for den strategiske ledelse i samspil med SUMHs bestyrelse (særligt formand og næstformand), og sammen med dem er du ansigtet udadtil. Du vil løbende understøtte SUMHs bestyrelse i deres arbejde og det stærke frivil-ligengagement i SUMHs projekter og udvalg. Helt konkret vil du bl.a. deltage i planlægning og af-vikling af ca. 7 bestyrelsesmøder om året samt det årlige repræsentantskabsmøde i april.

Du er overordnet set bindeledet mellem SUMHs organisatoriske bagland (medlemsorganisationer, besty-relse og frivillige), medarbejdere og samarbejdspartnere, og du understøtter organisationens generelle udvikling og fremdrift. I det daglige vil du arbejde tæt sammen med SUMHs økonomimedarbejder, frivil-ligkoordinator samt formand og næstformand i bestyrelsen, som du refererer til. For den rette person, er der tale om en spændende og udfordrende stilling, hvor der er mulighed for at sætte sit personlige præg på de daglige opgaver og den strategiske ledelse.


DU FÅR:

 • Mulighed for at stå i spidsen for en spændende ungdomsorganisation i udvikling
 • Erfaring med frivillighed og organisationsudvikling - samt daglig kontakt til en masse ildsjæle
 • Mulighed for at udvikle dig selv som leder af et hold medarbejdere i et teambaseret arbejdsklima
 • Adgang til et stort netværk blandt handicaporganisationer, ungdomsorganisationer og andre socia-le projektorganisationer
 • Erfaring med udvikling og overordnet koordinering af sociale udviklingsprojekter

VI SØGER EN PERSON SOM:

 • Har personligheden, fagligheden og gå-på-modet til at varetage det økonomiske, administrative, personalemæssige og faglige ansvar for SUMH
 • Vil være en synlig, tydelig og tilstedeværende leder, som kan træde i karakter
 • Er god til at håndtere arbejdspres og udfordringer, og som kan udvise stabilitet
 • Har en struktureret og systematisk arbejdsstil og er praktisk orienteret
 • Er anerkendende, samarbejdende og demokratisk i sin ledelsesform

DET ER EN FORDEL, HVIS DU:

 • Har kompetencer inden for markedsføring og fundraising
 • Har erfaring med frivilligt socialt arbejde, og i forvejen har et netværk blandt mulige samarbejds-partnere og fonde inden for socialområdet
 • Har erfaring med procesfacilitering og/eller procesledelse, gerne i frivilligorganisationer
 • Har flair for organisationsudvikling og politisk understøttelse
 • Har kendskab til bogføring og andre administrative arbejdsgange
 • Kendskab til handicapområdet er også en fordel, men IKKE noget krav

OPSTART: D. 1. maj 2018 med grundig oplæring og overdragelse. Dertil vil det være en fordel, hvis du kan deltage på SUMHs repræsentantskabsmøde d. 6. – 7. april og bestyrelsesweekend d. 21. – 22. april.

STED: SUMHs sekretariat i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (lige ved Høje Taastrup station). Der vil forekomme rejseaktivitet, primært i Danmark, men også internationalt i begrænset omfang.

ARBEJDSTID: 30 timer om ugen (fastansættelse).

LØN: Efter aftale.

FRIST: Ansøgningsfristen er d. 28. februar 2018 kl. 12.00. Send ansøgning og CV i ét samlet dokument til job@sumh.dk. Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 8. – 9. marts og 2. samtaler d. 22. marts.
INFORMATION: Læs mere om Sammenslutningen af Unge Med Handicap på www.sumh.dk. Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte formand Sofie Monggaard Christensen på 60 60 63 57 / sofie@sumh.dk eller sekretariatsleder Nina Cheesman Pallesen på 21 71 61 70 / nina@sumh.dk.

Tilbage til joboversigten

Seneste job

Er du DSU's nye fastholdelsesmedarbejder?
1. marts 2018
DSU er en den mest indflydelsesrige og stærkeste politiske ungdomsorganisation i Danmark. Vi har rigtig mange aktiviteter og projekter, som i fællesskab mellem medarbejdere og medlemmer hele tiden...
Organisationskonsulent
19. februar 2018
DUF søger en organisationskonsulent til at styrke sine medlemsorganisationers lokalforeningsarbejde.
CISV Roskilde søger en leder til en børneby i Brasilien fra den 30. juni til den 27. juli 2017
CISV er en uafhængig, upolitisk, ikke-religiøs organisation der arbejder for at fremme tværkulturel forståelse. De fleste deltagere i CISV er børn og unge mellem 11 og 18 år. Programmerne tilbydes...