• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

DUFs dialogambassadører forhindrer konflikter blandt unge

DUFs dialogambassadører lærer unge at udtrykke egne holdninger og lytte til og respektere andres. Det mindsker konflikter og styrker samarbejde blandt unge, viser nyt effektstudie.
16. maj 2017|RSS|Cecilie Meldgaard Goth

At gå i dialog med, forstå og respektere andre mennesker er ofte lettere sagt end gjort - og særligt, hvis deres verdensopfattelse, livssyn og baggrund er markant anderledes end ens egen. Det kan føre til misforståelser og i værste fald konflikt. DUFs dialogambassadører er eksperter i at få mennesker, der er grundlæggende uenige, til at tale sammen og lytte til hinanden. Det viser et nyt effektstudie af DUFs dialogambassadørprogram i Egypten, Jordan og Danmark. 

DUFs dialogambassadører er frivillige unge fra Danmark, Jordan, Egypten og Tunesien, som afholder dialogaktiviteter for andre unge i de fire lande. Formålet med dialogambassadørernes arbejde er at bygge bro og styrke dialogen mellem unge på tværs af landegrænser, kulturer, religioner og politiske overbevisninger. Siden projektets start i 2009 har dialogambassadørerne lavet dialogaktiviteter for omkring 25.000 unge.

Giver unge mod og kompetencer til dialog
Det nye effektstudie konkluderer, at de unge dialogambassadører har en unik evne til at involvere og engagere andre unge og indføre dem i dialogisk kultur. Gennem workshops og dialogaktiviteter får de unge modet og kompetencerne til efterfølgende selv at bruge dialogværktøjer og -metoder i deres private og professionelle liv, for eksempel i skolen, på arbejdspladsen, i foreningslivet eller i deres lokalsamfund.

Dialogambassadørernes øvelser og dialogiske tilgang tilbyder desuden en måde at tale om følsomme og tabubelagte emner, fordi de opfordrer til forståelse, respekt og tolerance på tværs af nationale, kulturelle, politiske, religiøse og andre skel, lyder det i effektstudiet. Samtidig giver dialogaktiviteterne også unge, der lever i lande med et konfliktfyldt politisk klima eller religiøs radikalisering, en anden forståelse og tilgang til verden. 

På den måde fremmer dialogambassadørprogrammet demokratiske idealer om dialog og diversitet og styrker unges kompetencer til at håndtere diversitet i praksis. 

5 vigtige effekter
Studiet fremhæver fem vigtige effekter af dialogambassadørernes arbejde og aktiviteter:

 1. Styrker samarbejdet mellem grupper af unge med forskellig social og politisk baggrund og mindsker konfliktniveauet
 2. Skaber dialogisk kultur blandt unge gennem workshops, hvor deltagerne udtrykker egne meninger og holdninger og bliver trygge ved det
 3. Styrker organisationskulturer i NGO’er, netværk og lignende
 4. Gør det muligt at igangsætte NGO-aktiviteter i samfund, der er styret af konflikt eller konservative værdier og livsanskuelser
 5. Tilbyder en måde at adressere følsomme emner og tabubelagte emner

FAKTA: DUFs dialogambassadører
Dialogambassadørerne er et interkulturelt dialogprogram implementeret af DUF i samarbejde med lokale partnere i Joran, Egypten og Tunesien. Programmet startede som et pilotprojekt i 2009 med fokus på dansk-arabisk dialog, men fokuserer i dag på fredelig sameksistens i et bredere perspektiv.

FAKTA: Effektstudie af DUFs dialogambassadørprogram
Als Research har i perioden juni 2016 – marts 2017 undersøgt effekterne af DUFs dialogambassadørprogram. Undersøgelsen indeholder en evaluering af syv konkrete cases fra både Danmark, Egypten og Jordan, hvor dialogambassadørerne har lavet aktiviteter på uddannelsesinstitutioner, i organisationer og lokalsamfund. Dialogaktiviteterne har blandt andet været med til at forbedre læringsmiljøer på skoler og styrke samarbejdet, organisationskulturer og dialogen i organisationer, til trods for at menneskerne bag ofte repræsenterer forskellige sociale-, religiøse- og politiske tilhørsforhold.

Tilbage til nyhedsoversigten

Seneste nyheder

Her er DUFs seks nye ungdomsdelegater til FN
Alle seks ungdomsdelegater til FN er nu valgt. Ungdomsdelegaterne skal i 2018 repræsentere danske unge til topmøder i FN.
Ekstremt demokratisk
I samarbejde med teatergruppen C:NTACT har DUF udviklet forestillingen "Ekstremt demokratisk". En forestilling, der har premiere i denne uge, og som du kan komme med til GRATIS den 8. december 2017.
Beskæftigelsesministeren besøgte Demokratiets Dag
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og en række medlemmer af regeringens Disruptionråd oplevede Demokratiets Dag på en erhvervsskole i Hjørring.

Relaterede nyheder

Relaterede filer