• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Ny undersøgelse: Fritidsaktiviteter kan løfte unges livstilfredshed

Fritidsaktiviteter kan løfte unges livstilfredshed. Sådan lyder det i dag, tirsdag den 7. november fra Institut for Lykkeforskning. Læs med her og bliv klogere på, hvad det er foreningslivet - her eksemplificeret med projektet Orkerne Kommer fra Rollespilsfabrikken - kan være med til at højne unges selvtillid og lykkefølelse.
7. november 2017|RSS|Institut for Lykkeforskning

Danske unge har en livstilfredshed, der er lavere end befolkningens som helhed. Dermed adskiller vi os fra næsten alle andre lande i Europa. Den gode nyhed er, at vi nu ved, at vi relativt hurtigt kan øge unges tilfredshed med livet, konkluderer Institut for Lykkeforskning  i ny undersøgelse.Selvom Danmark normalt ligger i toppen af internationale livstilfredshedsmålinger, så er Danmark er et af de få lande i Europa, hvor unge oplever lavere tilfredshed med livet end gennemsnittet af befolkningen.

Den gode nyhed er imidlertid, at det er muligt med relativt enkle midler at forbedre livstilfredsheden hos unge. Det viser en ny undersøgelse, som Institut for Lykkeforskning har foretaget for Nordea-fonden.

Instituttet har fulgt fire vidt forskellige landsdækkende fritidsaktiviteter over en periode på næsten halvandet år, for at undersøge om det kan lade sig gøre at løfte unges tilfredshed med livet.

”Og hovedkonklusionen er, at ja, det kan lade sig gøre over en relativt kort periode at fremme gode unge liv. Deltagernes tilfredshed med livet er steget 12 procent, og det synes jeg er imponerende,” siger direktør i Institut for Lykkeforskning Meik Wiking.

Undersøgelsen viser, at 55 procent af de unge oplever øget livskvalitet efter at have deltaget i fritidsaktiviteterne.

Fællesskab frem for konkurrence
"Vi kan konkludere, at aktiviteterne har formået at skabe et stærkt fællesskab mellem de unge, hvor de ikke er bange for at åbne op for at tale om svære emner eller om fiaskoer. Når de unge bliver bevidste om, at de andre deltagere gennemgår lignende udfordringer, skaber det en grobund for at finde støtte i hinanden, og den indbyrdes konkurrence unge imellem erstattes således af et fællesskab. Alt i alt er det med til at skabe en større livstilfredshed," siger direktør Meik Wiking fra Institut for Lykkeforskning.

De unge i undersøgelsen havde ved aktiviteternes start generelt en lavere livstilfredshed end befolkningen som helhed, og en del unge er udfordret af ensomhed, mistrivsel og manglende mål i livet.

"I projekterne bliver de unge ikke betragtet som mærkelige, hvis de bøvler med psykiske udfordringer, og de bliver ikke set ned på, hvis de har problemer i skolen eller med sociale relationer. Tværtimod bliver psykiske og sociale udfordringer italesat som velkendte aspekter af livet," fortæller Meik Wiking, der peger på, at projekterne betjener sig af enkle greb, som relativt nemt lader sig overføre til andre ungdomsmiljøer.

Deler mulige løsninger
Et eksempel på et helt enkelt greb er fra rollespilsaktiviteten Orkerne Kommer, der sørger for, at der er en ekstra stol om bordet eller hul i rundkredsen, så udenforstående altid kan få plads i fællesskabet. Rollespillerne har desuden fast tradition for at hilse på hinanden og give hånd, og projektleder Anders Berner har en deltagerliste han krydser af.

Vi vil gerne være sikre på, at vi har haft en meningsfuld samtale med alle deltagere, og at alle føler, de er blevet mødt. Tit er nogle af de unge generte og gemmer sig lidt, men ved at krydse af overser vi ikke nogen,” fortæller Anders Berner.

Nordea-fonden håber, at rapporten kan være med til at inspirere andre aktører i miljøer, hvor unge færdes.

"Undersøgelsen viser, at det kan lade sig gøre at fremme det gode liv, og den skal ses som en invitation til en dialog om, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for det gode liv blandt unge i Danmark. Det er bekymrende, at mange unge bakser så meget med livet, og det vil vi gerne tage et medansvar for at gøre noget ved. Via erfaringer fra projekterne anviser vi nogle mulige løsninger, som vi håber kan være med til at inspirere andre," siger direktør Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden.

Tilbage til nyhedsoversigten

Seneste nyheder

Her er DUFs seks nye ungdomsdelegater til FN
Alle seks ungdomsdelegater til FN er nu valgt. Ungdomsdelegaterne skal i 2018 repræsentere danske unge til topmøder i FN.
Ekstremt demokratisk
I samarbejde med teatergruppen C:NTACT har DUF udviklet forestillingen "Ekstremt demokratisk". En forestilling, der har premiere i denne uge, og som du kan komme med til GRATIS den 8. december 2017.
Beskæftigelsesministeren besøgte Demokratiets Dag
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og en række medlemmer af regeringens Disruptionråd oplevede Demokratiets Dag på en erhvervsskole i Hjørring.

Relaterede sider

Relaterede nyheder

Relaterede filer