• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Peter Kofoed (DF): Foreningslivet er en af vores søjler i samfundet

”Foreningslivet er en af vores søjler i samfundet," lød det fra folketingsmedlem Peter Kofoed Poulsen (DF), da han mandag den 28. august var med DUF på studietur i Aabenraa.

Ud over Peter Kofoed Poulsen, der til daglig har sin gang i Folketinget, var også en række politikere fra byrådet i Aabenraa med på turen: Signe Bekker Dhiman (S), Carina Underbjerg Hansen (V) og Thomas Juhl (V).

Målet for turen var, at give politikerne en indsigt i det frivillige folkeoplysende foreningsliv og at skabe dialog mellem politikere og foreningslivet, og der er da heller ikke tvivl om, at den gensidige forståelse blev øget:

”Der er særligt to ting, som har gjort indtryk. For det første så er der selvfølgelig det meget store arbejde, som de frivillige lægger i det. For det andet, så synes jeg jo også, at man blotlægger en ting, som vi skal have kigget på og løst. Og det er, at flere steder stødte vi på historien om, at når man er i overgangen fra barn til voksen, så tager folk væk, man finder nye interesser, og så er det utrolig mange frivillige, har jeg indtryk af, som vi faktisk ikke får formidlet videre i foreningslivet, når de gror op, og det er synd,” lyder det fra Peter Kofoed Poulsen.

Det frivillige foreningsliv i Aabenraa
Studieturens første stop var Det lille Teater, som holder til på Folkehjem i Aabenraa. Her hørte politikerne bl.a. om teatrets samarbejde med den lokale ungdomsskole og andre teatre. Derudover fortalte Jonas Haase, formand for DSU i Aabenraa, om, hvordan han har genstiftet lokalforeningen, som i dag har 14 medlemmer, men mangler et sted, hvor de kan afholde deres møder og arrangementer. Og politikerne hørte om teenklubben Hjortkjær, som er en afdeling under Danske frikirkelige Søndagsskoler. Til sidst gik turen til KFUM-spejderne Ensted, der viste os rundt i Naturparken og serverede mad tilberedt over bål.  

De lokale foreningsledere, som politikerne mødte på af turen og deres fortællinger gjorde et stort indtryk på turens politikere:

”Turen i dag viser, at de forskellige foreninger egentlig kæmper med - men egentlig også drager fordel af - de samme ting, selvom det er meget forskellige foreninger rent interessemæssigt. Det, synes jeg, er meget interessant at se, og vi kan også godt lære noget af det som politikere. Fx er der ting, som kan blive besværliggjort, uden at vi egentlig ved, at det er svært, og det skal vi være opmærksomme på, for vi vil jo rigtig gerne gøre det nemmere at være frivillig,” lyder det fra Signe Bekker Dhiman.

Det frivillige foreningsliv kan noget, som penge ikke kan betale
Da bussen triller tilbage til Rødekro station, hvor turen også startede, er der enighed blandt turens deltagere om, at foreningslivet kan noget særligt, og at det er værd at vi alle gør, hvad vi kan for at forbedre vilkårene for de frivillige foreningsledere.

”Uanset hvor man kommer fra, så har man muligheden for at komme frem i foreningslivet, få venskaber på kryds og tværs af, hvad man mener og hvad man synes, og hvordan man oplever verden, og det tror jeg er vigtigt,” konstaterer Carina Underbjerg Hansen, der bakkes op af Signe Bekker Dhiman:

”Det frivillige foreningsliv kan noget, som penge ikke kan betale. Det er styret med hjertet – og også med fornuften – men det er noget andet, der binder folk sammen, og det er svært at sætte ord på. Men det kan bare noget, fordi det forpligter på et andet plan, end det betalte arbejde gør.”

Med studieture i lokalmiljøet er det DUFs hensigt at tydeliggøre, hvorfor det er vigtigt at investere i børn og unges fritidsliv, og med dagens afsluttende kommentarer har DUF en stor tiltro til, at politikerne i Aabenraa i hvert fald husker at prioritere foreningslivet fremadrettet.

”Jeg synes, at vi skal støtte op og måske også nogen gange med nogle rent praktiske ting. Det kunne fx være, at vi kunne lave en eller anden instans, der kunne hjælpe og støtte op fx med hvordan søger man tilskud og underskudsdækning og andre af de der helt praktiske ting, som måske ikke ligger til højrebenet, hvis man også skal alt det, der er sjovt ude i foreningen. Det er jo tit Tordenskjold og soldater derude, så måske lette byrden lidt derude, så de har bedre tid til al det, de egentlig brænder for”, slutter Signe Bekker Dhiman.

Tilbage til nyhedsoversigten

Seneste nyheder

Nye persondataregler – til dig og din forening
Formentlig har du allerede hørt, at EU for knap to år siden vedtog en persondataforordning. Denne forordning træder i kraft den 25. maj i år, og de nye persondataregler gælder for alle foreninger.
Furesø Kommune modtager prisen som Årets Ungdomskommune 2018
Onsdag den 31. januar overrakte DUF prisen som Årets Ungdomskommune 2018 til Furesø Kommune. Det skete på kommunes rådhus sammen med byens borgmester, byrådsmedlemmer og en række unge fra kommunen.
Med DUFs generalsekretær i Nepal
Tag med DUFs generalsekretær på hans første monitoreringsrejse til Nepal.

Relaterede sider

Relaterede filer