• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Unge: 15 veje til bedre inddragelse i demokratiet

Unges inddragelse i den demokratiske samtale skal forbedres. Derfor lancerer DUF nu ”Tag del i fremtiden”, der giver 15 forslag til at øge unges interesse i den demokratiske samtale.
5. december 2015|RSS|Christian Klauber

Danske unge er politisk bevidste på ekstremt højt niveau, og samfundsfagsundervisningen i Danmark ligger i toppen af europæisk skole, viser undersøgelse. Men det politiske engagement omsættes ikke til konkret handling, når der er valg i Danmark, og mange unge kobler sig ikke på samtalen om den fælles fremtid.

Det kan på sigt blive et demokratisk problem, og derfor har DUF i samarbejde med Kulturministeriet og en række forskere undersøgt og analyseret unges inddragelse i den demokratiske offentlighed. Det er der kommet ”Tag del i fremtiden” ud af – en antologi, der samler syv analyser af unges deltagelse i den politiske offentlighed og repræsentative demokrati.

Unge er fremtidens politiske offentlighed
Når unge ikke kobler sig på demokratiet, skyldes det blandt andet unges manglende politiske selvtillid og tiltro til, at de rent faktisk er ønskede bidragsydere i den politiske samtale. Der påligger derfor politiske aktører et ansvar om at tydeliggøre DUFs stifter, Hal Kochs, ord om, at demokrati er en livsform.

Det er ikke en hobby på linje med fodbold, men en forpligtelse, en måde at være sammen på og en mulighed for at få sin stemme hørt. ”Tag del i fremtiden” fortsætter arbejdet med at gøre unge bevidste om deres rolle og betydning for fremtidens politiske samtale i Danmark.

”Det er en vigtig diskussion og analyse, og DUF er stolte af at fortsætte traditionen fra Valgretskommissionen og sætte unges demokratiske deltagelse under lup,” siger formand for DUF, Signe Bo, og fortsætter: ”Hvis vi skal engagere de unge i vores demokrati, må vi løbende undersøge, hvordan vi gør det attraktivt at deltage. Med ’Tag del i fremtiden’ lægger vi fundamentet for, at lovgiverne kan tage de rigtige beslutninger, der rent faktisk engagerer unge i demokratiet, giver unge lyst til at være en del af vores demokrati fremadrettet og forstår, hvor vigtigt det er at bidrage til demokratiet. Når alt kommer til alt, er unge jo netop fremtidens politiske offentlighed.”

15 konkrete forslag
Antologien sætter unges deltagelse i den politiske offentlighed under lup gennem tre fokusområder: unge og den politiske kommunikation, unges politiske selvtillid og unges deltagelse i de politiske strukturer.

Efter hvert fokusområde følger 15 konkrete forslag, der kan fremme unges deltagelse i den demokratiske samtale og dermed styrke Danmark som et demokratisk samfund. Forslagene spænder fra kodeks for, hvordan medier dækker valgkampe og formidler politisk nyhedsstof over mere politisk tv-indhold for unge til at styrke samfundsfagsundervisning på erhvervsskolerne, sikre lovligt fravær for samfundsengagement og udvikle lokale folkemøder, hvor unge inddrages som ligeværdig aktør i den politiske samtale.

Kreativt rum
De 15 forslag blev udviklet til en workshop, hvor repræsentanter for de 25 ungdomsorganisationer skabte et kreativt rum og hurtigt udviklede en bred vifte af løsningsforslag til at øge unges inddragelse i den politiske samtale.

”Det var ekstremt spændende at være med til at udvikle fremtidens løsninger, der kan være med til at få flere unge til at deltage i demokratiet. Jeg synes, at både forskerne og DUF var lydhøre over for vores input. Når én af de centrale udfordringer er unges demokratiske selvtillid, synes jeg, det er et godt signal, at DUF inddrager de unge og viser dem tillid,” fortæller Mie Hovmark, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO).

DUFs formand, Signe Bo, erklærer sig enig i behovet for at vise unge tillid: ”På sigt vil det jo være et demokratiske problem, hvis unge ikke engagerer sig i den politiske samtale. Samfundet hænger jo sådan sammen, at hvis unge ikke ytrer sig, bliver de heller ikke hørt. Så der er klart behov for, at unge bliver bekræftet i, at de er en vigtig komponent i den politiske samtales helhed. Der er brug for de unge, og de her 15 initiativer kan forhåbentlig være med til at flytte flere unge ind i den politiske offentlighed.”

Download eller bestil ”Tag del i fremtiden”

FAKTA: 15 tiltag til unges inddragelse i demokratiet

1. Kodeks for politisk dækning
2. Skrappere moderation af debatter på nettet Politisk identifikation og relationer
3. Inddrage ungdomspolitikere i den offentlige debat
4. Mere politisk tv-indhold for unge
5. Skolevalg i hele grund- og ungdomsuddannelsessystemet 
6. Styrke samfundsfagsundervisning på erhvervsskolerne 
7. Fremme stillingtagen gennem samfundsfagsundervisningen 
8. Sikre ungdomsorganisationernes adgang til uddannelsesinstitutionerne 
9. Lovligt fravær for samfundsengagement
10. Lokale folkemøder 
11. Reform af den kommunale politiske styring 
12. Forbedre lokalpolitikernes arbejdsbetingelser 
13. Øge den lokale partistøtte Strukturer, der fremmer unges politiske deltagelse 
14. Faciliteter til ungdomsorganisationernes arbejde i alle kommuner 
15. Ungerepræsentation i alle kommuner

Tilbage til nyhedsoversigten

Seneste nyheder

Nye persondataregler – til dig og din forening
Formentlig har du allerede hørt, at EU for knap to år siden vedtog en persondataforordning. Denne forordning træder i kraft den 25. maj i år, og de nye persondataregler gælder for alle foreninger.
Furesø Kommune modtager prisen som Årets Ungdomskommune 2018
Onsdag den 31. januar overrakte DUF prisen som Årets Ungdomskommune 2018 til Furesø Kommune. Det skete på kommunes rådhus sammen med byens borgmester, byrådsmedlemmer og en række unge fra kommunen.
Med DUFs generalsekretær i Nepal
Tag med DUFs generalsekretær på hans første monitoreringsrejse til Nepal.

Relaterede filer