Does this HTML mail not display properly?  Click here
6. december 2014
 

FDF’ere giver husly til alle byens ’legebørn’

Et bemærkelsesværdigt stort, frivilligt engagement resulterer nu i et moderne og rummeligt multihus  - ikke alene til gavn for byens FDF’ere, men for alle med hang til frisk luft. Det forbilledlige initiativ kvitteres med en flot andenplads i forbindelse med DUFs Foreningspris 2014.

Det bliver med et lettelsens suk, at landmand og frivillig FDF-kredsleder Niels Ove Svarre tager festtøjet på og begiver sig af sted til indvielsen af FDF MULTIHUS  i Filskov lørdag den 31. januar 2015.

Et 232 m2 stort kredshus med grønne arealer og dertilhørende shelter, bålhus, svævebane og karrusel. Alt  sammen til glæde for ikke bare de godt 40 aktive, lokale FDF’ere i den ’600-indbygger-store’, midtjyske landsby, men også byens turister, jagtforening og dagpleje- og friskole-børn. Til byens plejehjemsbeboere er der sikret en overdækket terrasse, hvorfra de kan nyde årstidens skiftende sæsoner i ly for både sol og regn.

Et lettelsens suk over, at drømmen nu er blevet virkelig, og at Niels Ove, i folkemunde kaldt Sofus, nu kan få en bette fred i en ellers i forvejen krævende hverdag med tre fuldtidsplejebørn, som der blev overskud til, efterhånden som hans egne tre sønner blev store, alt imens han etablerede en selvstændig virksomhed.

Han tør slet ikke tænke på, hvor mange frivillige timer det har kostet ham og de øvrige mange frivillige at skaffe kapital og erstatte FDF Filskovs nedslidte kredshus med de nu tidssvarende rammer, der lige straks tages i brug.

”Jeg gør det aldrig igen, der skal i hvert fald gå lang tid. Det har været en fantastisk spændende proces, men også en kæmpe tidsrøver,” siger Niels Ove Svarre og fortæller, at det er vældig dejligt med DUFs anerkendelse som en af årets mest forbilledlige frivillige foreninger, idet FDF Filskov netop har opnået en flot andenplads i DUFs Foreningspris 2014.

”Prisen giver et skulderklap og fortæller os, at der alligevel er nogen, der har holdt lidt øje med os.”

En uundvigelige kæphest
2,4 millioner kroner beløber multihuset sig til – penge indsamlet gennem private donationer, fonde og puljer. Men i mandetimer har det kostet Niels Ove allermest tid at få lavet en god projektbeskrivelse og få talt med alle interesserede og involverede parter om, hvor de skulle hen med projektet: 

”Det med at tegne og bygge, det er bare skægt, men at få formuleret og skrevet alle vores tanker og ideer ned på papir, det har været en kæmpe udfordring. Det er alfaomega at få sendt noget materiale ud, som er til at forstå for folk, der slet ikke kender projektet i forvejen.”

En uundvigelig kæphest for Niels Ove og den øvrige lokale FDF bestyrelse har været, at det nye kredshus skulle deles med alle interesserede borgere i byen. FDF bruger kun huset en aften om ugen, så hvorfor skulle det stå tomt resten af tiden?

”Vores ønske er at skabe liv. Derfor kan alle, der ønsker frisk luft, fred og idyl, benytte de flotte rammer.”

Børnene er drivkraften
Multihuset er en innovativ tankegang, som ifølge Niels Ove netop kendetegner Filskov, hvor fællesskab og engagement ikke blot er flotte paroler, men udspiller sig i det virkelige landsbyliv. For eksempel da kommunalreformen betød, at byens skole og plejehjem skulle afvikles. Det ville borgerne i Filskov ikke være med til. Derfor opkøbte de begge institutioner og driver dem i dag på egen hånd.

”Vi er både aktive og proaktive i Filskov. Vi formår at tænke i helhed, deler viden og ideer på tværs. Og så tænker vi på hinanden og ikke kun på egen vinding. Man skal ikke være bange for at give noget fra sig eller give noget igen, for det kommer altid tifold tilbage,” siger Niels Ove og forklarer, at landsbyen for eksempel i mange år har haft et aktivt lokalråd, der fire gange årligt mødes med repræsentanter fra byens foreningsliv for at udveksle ideer og planer på tværs af de forskellige lokale interesser.

Men i sidste ende, når FDF-lederen skræller politik, budgetter og visioner væk, så handler det om børnene:
”Mit engagement og min drivkraft får jeg fra børnene. Alle de lejre, vi har været på, det er noget af det allersjoveste. Arbejdet med børnene, det er det, det hele handler om i sidste ende. Det vægter allerhøjest.”

Kontakt
Kommunikationschef i DUF, Søren Gisselmann, tlf. 60 20 14 14, sgi@duf.dk 

Forbundssekretær i FDF, Mette la Cour Hansen, tlf. 41 73 11 85, landsdel5@fdf.dk

Fakta om DUF
DUF er en service- og interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer, der tilsammen har 5.000 lokalafdelinger med i alt 600.000 medlemmer.  Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne.

Fakta om DUFs foreningspris
Med foreningsprisen vil DUF sætte fokus på projekter og lokale initiativer, som styrker foreningslivet ved at tænke udvikling og synliggørelse med ind i det klassiske foreningsarbejde. Vinderen modtager 10.000 kroner til at udvikle foreningen.

I 2014 er det sjette gang, DUF uddeler foreningsprisen. Tidligere vindere er:
Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUHM), FDF Hedehusene i Høje-Taastrup, DUI-LEG og VIRKE i Trige, KFUM og KFUK i Esbjerg samt DDS Køgespejderne.

Dommerne bag kåringen af DUFs Foreningspris 2014 er Malene Hvitved Thøgersen, analytiker, ph.d. - Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut, Ole Munch, Frederikssund Kommune og DUFs formand Signe Bo.

 
 
Dansk Ungdoms Fællesråd
 
 Scherfigsvej 5 | 2100 København Ø | Tlf. 3929 8888 | Fax 3989 8382 | duf@duf.dk 
 
Du modtager denne pressemeddelelse, fordi du er tilmeldt via vores website. Hvis du ikke længere ønsker at modtage pressemeddelelser via mail, kan du afmelde dig her

 
 Hvis du ønsker at opdatere din profil, kan du klikke her