Does this HTML mail not display properly?  Click here
5. december 2015
 

Ny DUF-formand: Vi skal genoplive den demokratiske samtale


DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd fik lørdag den 5. december ny formand. Kasper Sand Kjær afløser Signe Bo i spidsen for Danmarks største gruppering af unge. Den nye formand har store ambitioner på DUFs vegne og vil sætte organisationen i førersædet for den demokratiske samtale.


På weekendens delegeretmøde fik DUF nyt formandskab og ny styrelse, hvoraf størstedelen er blevet valgt for første gang. Tidligere formand Signe Bo trådte tilbage efter fire år i spidsen for organisation og blev afløst af Kasper Sand Kjær (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) som ny formand og Andreas Højmark Andersen (Danske Baptisters Spejderkorps), der er ny næstformand.

Det nytiltrådte formandsskab har store ambitioner og har allerede kikkertsigtet skarpt indstillet på en ny fremtid for det danske demokrati og foreningsliv. Et arbejde, de sætter i søen med opbakning fra delegeretmødet.

Demokratisk samtale i fokus
I tiltrædelsestalen satte Kasper Sand Kjær fokus på, at politik er blevet en sportsgren, der varetages af professionelle politikere, meningsdannere, journalister og kommentatorer, mens befolkningen efterlades som tilskuere. Det svækker den demokratiske samtale, og derfor understregede han i sin tale den grundlæggende tro på demokratiet, og på at demokratiske borgere er noget, vi i fællesskab opdyrker i foreningslivets forpligtende fællesskaber. Demokratiet starter og slutter ved samtalen, var kernebudskabet.

”Vores [DUFs, red.] udgave af demokratiet er mere end en styreform – det er nærmere en samfundsform – et livssyn. For vi tror på, at demokratiet skal leves og mærkes. Ikke kun, når vi sætter vores kryds på stemmesedlen. Det skal gennemsyre vores samfund, vores hverdag – og vores foreninger. Gennem samtale, engagement, dialog og åbenhed,” lød det fra talerstolen til over 250 delegerede.

Åben og inddragende samtale
Den fortsatte kamp for demokratiet og en stærkere samtale om samfundet mellem danskerne kom også til udtryk i et forslag til udtalelse fra 11 af DUFs medlemsorganisationer. En åben og inddragende samtale om dagens udfordringer og morgendagens løsninger er vejen til at sikre den fortsatte udvikling af Danmark.

”Samfundets sammenhængskraft er baseret på demokratisk deltagelse. Deltagelse i fællesskaber, deltagelse i aktiviteter og deltagelse i samtaler. Samtaler om samfundet og samtaler, hvor vi bliver klogere på hinanden og på vores egne holdninger. Der er i mødet med andre interesser og synspunkter, at vores perspektiv bliver større. Det er i samtalen om, hvilket samfund vi ønsker, og hvordan vi finder de næste skridt for udviklingen af Danmark,” står der i udtalelsen.

Kasper Sand Kjær lagde ekstra til på talerstolen: ”Det er vores opgave og forpligtigelse, at arbejde for en stærkere samtale om samfundet mellem danskerne – og særligt mellem de unge. Det kræver et DUF, der går aktivt ind i debatten om demokratiet og dets tilstand.”

Gør forskel ude i verden
Det lå også den nye formand på sinde, hvordan DUF ude i verden gør en stor forskel for at fremme demokrati og foreningsliv som katalysator for at inddrage unge mennesker i samtalen om de samfund, de lever i. En forskel, hvor arbejdet er båret af stærke ildsjæle, der bringer demokrati ud i verden og bringer verden hjem til Danmark – og på den måde både øger kompetencerne i og tilfører udsyn, kulturforståelse og perspektiv til de danske foreninger.

”DUFs medlemsorganisationer gør en kæmpe indsats for at skabe demokratiske foreninger rundt i hele verden, der kan bringe nye generationer frem til at skabe demokrati og fred i verden,” sagde Kasper Sand Kjær således fra talerstolen.

Foreningslivet løfter mennesker
I tiltrædelsestalen var der naturligt også fokus på foreningslivet og foreningslivets evne til at gøre en forskel. Kasper Sand Kjær lagde stor vægt på, at foreningslivet netop er i stand til at give mere, end den enkelte kommer med – og at det forpligtende fællesskab skaber mulighed for at udvikle hinanden. Det er ikke det rigtige sted at spare, var budskabet.

”Vores foreningsliv er med til at løfte tusindvis af børn og unge til bedre muligheder end de kom med. Hver eneste dag gør frivillige ledere et kæmpe stykke arbejde. Ikke for belønningen og rosen, men fordi de tror på, at de gør en forskel. Og det ved vi, at de gør,” lød roserne, der høstede stor applaus.

Kasper Sand Kjær påpegede også, at foreningslivets gode vilkår ikke kommer af sig selv. Derfor skal DUF være foreningernes samlede stemme og skabe grobund for, at den åbne skole inkluderer foreningslivet, at integrationen løftes i samspil med foreningerne, og at foreningerne ikke bliver kommunernes forlængede frivillighedsarm.

Den 22. januar er der afskedsreception for det afgående formandskab og velkomstreception for det nye.

Kontakt
Kommunikationschef i DUF, Søren Gisselmann, tlf. 60 20 14 14, sgi@duf.dk
Formand i DUF, Kasper Sand Kjær, tlf. 29 87 08 01, kasper@duf.dk

Fakta: Medlemmerne af DUFs styrelse

 • Kasper Sand Kjær, formand, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 
 • Andreas Højmark Andersen, næstformand, Danske Baptisters Spejderkorps

 • Henrik Oversø, Ungdomsringen 
 • Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, LO Ungdom 
 • Julie Jørgensen, Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening 
 • Stinne Kirketerp, Bifrost 
 • Chris Holst Preuss, Venstres Ungdom 
 • Nynne Bern Jensen, Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
 • Lone Søndergaard Leth Nielsen, DUI-LEG og VIRKE 
 • Jens Nicolaj Malskær, Det Danske Spejderkorps 
 • Heidi Klokker, Danske Studerendes Fællesråd 
 • Tobias Ameland Maltesen, Danske Skoleelever 
 • Søren Bøllingtoft Knudsen, Ungdommens Røde Kors 
 • Steffen Krogsgaard Andersen, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 
 • Cecilie Føns Stelmer, Youth for Understanding 
 • Christian Peter Heldgaard Bylund, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund 
 • Gitte Kjær Petersen, KFUM-Spejderne i Danmark
Fakta: DUFs styrelse
DUF ledes af foreningerne. DUFs medlemsorganisationer mødes hvert andet år til delegeretmøde, hvor de vedtager en række effektmål og et budget. Hvert andet år vælger medlemsorganisationerne en styrelse med formand, næstformand og 15 medlemmer, der leder DUF mellem delegeretmøderne. Det er styrelsen, der gennem en række strategier udstikker rammerne for DUFs arbejde.

Fakta om DUF
DUF er en service- og interesseorganisation for 72 børne- og ungdomsorganisationer, der tilsammen har 5.000 lokalafdelinger med i alt 600.000 medlemmer. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne.

 
 
Dansk Ungdoms Fællesråd
 
 Scherfigsvej 5 | 2100 København Ø | Tlf. 3929 8888 | Fax 3989 8382 | duf@duf.dk 
 
Du modtager denne pressemeddelelse, fordi du er tilmeldt via vores website. Hvis du ikke længere ønsker at modtage pressemeddelelser via mail, kan du afmelde dig her

 
 Hvis du ønsker at opdatere din profil, kan du klikke her