Does this HTML mail not display properly?  Click here
18. september 2017
 

Kommuner bruger flere penge på frivilligkonsulenter og færre på lokale foreninger


Kommunerne bruger færre og færre midler på foreningsliv og folkeoplysende aktiviteter, men flere og flere penge på at ansætte professionelle frivilligkonsulenter. 

113 millioner kroner. Så meget har landets kommuner sammen sparet på foreningsliv, aftenskoler og andre folkeoplysende aktiviteter fra 2007 til 2016.

Tallene stammer fra en ny analyse af udviklingen i økonomien på folkeoplysningsområdet, som DUF har foretaget på baggrund af kommunernes regnskaber.

I korte træk viser analysen, at midlerne til folkeoplysning på tværs af landet er blevet udhulet med 113 millioner kr. i perioden 2007 til 2016.

DUFs formand: Vores demokrati har brug for folkeoplysende foreninger
Udhulingen af midlerne til folkeoplysning bekymrer DUFs formand Kasper Sand Kjær i en tid, hvor demokratiet og sammenhængskraften er udfordret – både herhjemme og ude i verden.

”De folkeoplysende foreninger har en lang og stolt tradition for at skabe rammer for mødet mellem mennesker og grobund for demokratisk dannelse, medmenneskelighed og forståelse for forskellighed. De rammer er altafgørende i en tid, hvor demokratiet er udfordret, og sammenhængskraften er truet. Derfor er det meget bekymrende, at kommunerne skærer på selve kernen i vores samfund. Der er tværtimod brug for, at de folkelige foreningsfællesskaber får opbakning og prioriteres politisk i kommunerne,” lyder det fra Kasper Sand Kjær. 

Skærer i folkeoplysning med den ene hånd og hyrer konsulenter med den anden
For mens kommunerne med den ene hånd skærer i folkeoplysningstilskuddet til det lokale foreningsliv, bruger den anden hånd millioner på at ansætte professionelle frivillighedskonsulenter.

I perioden 2010-14 har landets kommuner mere end fordoblet antallet af frivilligkonsulenter fra 100 til 241 personer.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet peger dog på, at oprustningen med professionelle frivilligkonsulenter ikke har medført nogen nævneværdig stigning i antallet af partnerskaber mellem kommuner og frivillige foreninger.

”Det er al ære værd, at kommunerne ønsker at skabe en stærk frivilligkultur og et mangfoldigt lokalt foreningsliv, men kæden hopper af, når der går millioner af kommune-kroner til professionelle frivilligkonsulenter, mens lokale frivillige foreninger skal kæmpe en sej og opslidende kamp med kommunen for et lokaletilskud på et par tusind kroner. Hvad er kommunernes argument for den prioritering?”, spørger DUFs formand.

Kasper Sand Kjær påpeger samtidig, at Danmarks mange frivillige foreninger har været omdrejningspunkt for lokalt frivilligt engagement og aktive borgere, længe før der var noget, der hed samskabelse og synergieffekt.

"Den klart bedste offentlige investering vil være at bruge pengene derude, hvor det frivillige engagement allerede lever og virker - ude i foreningerne," slutter han. 

For yderligere kommentarer:

Kasper Sand Kjær, formand i DUF, tlf.: +45 29 87 08 01, E-mail: kasper@duf.dk

 
 
Dansk Ungdoms Fællesråd
 
 Scherfigsvej 5 | 2100 København Ø | Tlf. 3929 8888 | Fax 3989 8382 | duf@duf.dk 
 
Du modtager denne pressemeddelelse, fordi du er tilmeldt via vores website. Hvis du ikke længere ønsker at modtage pressemeddelelser via mail, kan du afmelde dig her

 
 Hvis du ønsker at opdatere din profil, kan du klikke her