Does this HTML mail not display properly?  Click here
19. maj 2017
 

Ny forskning: unge vil have fællesskaber, faste rammer og Facebook

Foto: Christer Holte

Ny forskning afliver myten om individualiserede unge og maner behovet for et ungdomsoprør til jorden. I stedet sætter den en tyk streg under den store betydning, som trygge rammer og stabile fællesskaber har for unges identitetsdannelse.

”Danske medier og flere af tidens debattører har flere gange råbt efter et ungdomsoprør. Et oprør som det, vi så i 70’erne. Måske et oprør, som dem, der råber, selv var en del af? Men ny forskning viser nu, at sandheden er en ganske anden. Ungdommen efterspørger ikke et oprør, og det kommer ikke til at ske – i hvert fald ikke foreløbig,” udtaler Kasper Sand Kjær, formand i DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, på baggrund af en ny undersøgelse om unges fællesskabet.

Unge i dag er nemlig, som de fleste unge altid har været. De søger faste rammer. De søger fællesskaber, der giver tryghed. De kæmper for at opretholde de fællesskaber, de er en del af. Og så er de ikke individualister, som de ellers ofte bliver klandret for.

Det viser en ny rapport udarbejdet af CeFU – Center for Ungdomsforskning, som har undersøgt, hvilken rolle fællesskaber har for unges liv, og hvilke fællesskaber de unge søger imod. Rapporten bygger på kvalitative interviews med unge og konkluderer blandt andet, at familien og de nærmeste venner for mange unge er holdepunktet, når de skal skabe deres identitet.

Faste rammer i frivillige fællesskaber
”Den nye rapport viser, at langt de fleste unge ikke har behov for at gøre oprør og løsrive sig for at definere, hvem de er. De har brug for tryghed og for faste rammer. For mange unge er det noget, de finder hos familien og vennerne fra skolen, men i DUF er vi også glade for, at foreningslivet kan være med til at opfylde dette behov,” siger Kasper Sand Kjær.

De fællesskaber, som de unge vælger til uden for familien og skolen og bruger deres fritid på, skal være steder, hvor de unge kan være sig selv. Hvor de ikke nødvendigvis skal præstere og lære en masse, men steder, hvor de kan få lov til at finde ud af, hvem de er og at dyrke det. Alt sammen under nogle faste og klart definerede rammer.

To andre forhold, som de unge vægter højt i de mere frie og selvvalgte fællesskaber, er, at de kan få lov til at folde sig ud og sammen med andre kan arbejde for nogle bestemte samfundsidealer. Det er behov, som særligt foreningslivet er med til at opfylde.

Facebook er ikke det nye fællesskab
”Egoistiske”, ”narcissistiske” og ”selvcentrede” er ord, som ofte bliver brugt om nutidens unge. En generation, som lever deres liv via. Facebook. Men også denne antagelse og disse betegnelser bliver bragt til skamme med den nye viden. Ungdommen i dag bruger rigtig nok Facebook, men det er ikke her de opbygger fællesskaber. Rapporten fra CeFU viser nemlig, at de unge bruger Facebook og andre sociale medier til at vedligeholde og styrke de fællesskaber, som de har etableret andre steder, og som måske endda ville være svære at holde fast i uden de sociale medier fx familien på Bornholm, den gamle folkeskoleklasse eller spejdergruppen i barndomsbyen.

Sandheden om nutidens ungdom
Resultaterne fra den nye forskning om unge tyder derfor hverken på et nyt ungdomsoprør eller en hel generation af selvcentrede unge.

”Sandheden om unge i dag er, at de i høj grad søger de samme fællesskaber som tidligere generationer og at fællesskab er centralt for deres trivsel. Selvom det ikke er breaking news, så er det vigtigt at nuancere fortællingen om en individualiseret og narcissistisk generation,” lyder det fra Maria Bruselius-Jensen, som er en af forskerne bag den netop udkomne rapport ”Unges fællesskaber – mellem selvfølgelighed og vedligeholdelse”. "Det nye er, at de unge oplever et stort ansvar for at vedligeholde og prioritere de fællesskaber, de indgår i," slutter hun. 

Rapporten udkom XX. maj, og er udarbejdet for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd som en del af et større forskningsprojekt ”Fremtid i forening?”. Bag rapporten står Maria Bruselius-Jensen og Niels Ulrik Sørensen, begge fra Center for Ungdomsforskning.

Hent hele rapporten 

For yderligere kommentarer:

Kasper Sand Kjær, formand i DUF: Tlf.: 45 29 87 08 01, E-mail: kasper@duf.dk
Maria Bruselius-Jensen, Lektor. P.hd. på CeFU: Tlf: 93562147, E-mail: mbj@learning.aau.dk

 
 
Dansk Ungdoms Fællesråd
 
 Scherfigsvej 5 | 2100 København Ø | Tlf. 3929 8888 | Fax 3989 8382 | duf@duf.dk 
 
Du modtager denne pressemeddelelse, fordi du er tilmeldt via vores website. Hvis du ikke længere ønsker at modtage pressemeddelelser via mail, kan du afmelde dig her

 
 Hvis du ønsker at opdatere din profil, kan du klikke her