• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Bliv medlem af DUF

Hvem kan blive medlem?
Det kan børne- og ungdomsorganisationer, som er idébestemte og/eller samfundsengagerende, hvilket vil sige, at de har et formål som rækker ud over medlemmerne og som vil ændre verden (eller dele af den).

Andre vigtige krav:

 • Organisationen har fuld selvbestemmelse, hvilket vil sige, at den selv vælger sin bestyrelse, sit formål og hvilke andre organisationer, den samarbejder med.
 • Organisationen er landsdækkende, hvilket vil sige, at den har lokalt arbejde i mindst fire ud af fem regioner i Danmark. 
 • Organisationen har en bæredygtig medlemsbase og mindst halvdelen af medlemmerne er under 30 år.
 • Organisationens arbejde er baseret på lokale aktiviteter og er demokratisk opbygget.
 • Organisationen arbejder i overensstemmelse med DUFs formål.

Herudover vurderes en medlemsansøgning på forhold som organisationens grad af frivillighed, demokratisering og sammenhængen mellem formål og aktiviteter.

Det er DUFs delegeretmøde, der optager eller afviser ansøgere, som ønsker medlemskab af DUF. Det sker første weekend i december.

Organisationer der ønsker tilknytning til DUF, men som ikke opfylder alle de formelle krav til medlemskab kan søge om observatørstatus i DUF.

Hvad er fordelene ved at være med i DUF?
Som medlem af DUF bliver I optaget i et stort fællesskab af landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, som har det tilfælles at de brænder for at gøre en forskel. Det skaber et inspirerende og engageret miljø, når man mødes på kryds og tværs til arrangementer i DUF.

Som medlem af DUF kan I søge bistand og vejledning til at sikre de bedst mulige betingelser i forhold til kommuner og andre myndigheder. Ligesom I kan få vejledning, hvis organisationen kommer i modvind i medierne.

Som medlem af DUF kan I deltage i faglige netværk omkring kommunikation, organisation og ledelse. I kan få gratis konsulentbistand, hvis I ønsker hjælp til at udvikle organisationen, og man kan deltage i kurser og læringsaktiviteter af høj kvalitet.

Som medlem af DUF får I tilbudt forskellige typer af hjælpeværktøjer, som for eksempel medieovervågning, et elektronisk spørgeværktøj og brugsret til frivilligjob.dk

Som medlem af DUF får I demokratisk indflydelse på udviklingen af organisationen og kan dermed løbende bidrage til, at den hele tiden er relevant i forhold til sit formål.

Hvad er forpligtelserne ved at være med i DUF?
Den primære forventning er, at I har lyst til at engagere sig i DUFs arbejde og gøre jeres indflydelse gældende. Det betyder deltagelse i delegeretmødet og andre vigtige møder, samt at I ønsker at finde personer til DUFs valgte organer. En anden forventning er, at I engagerer jer i fællesskabet og har lyst til fordomsfrit at lære de andre DUFs medlemsorganisationer at kende og at I anerkender deres styrker og eksistensberettigelse.

Som medlem af DUF betaler I et årligt kontingent på mellem 4.500 kr. og 43.400 kr. afhængig af organisationens størrelse. Hvis I vil vide, hvad I ca. skal betale, kan I skrive til administrationschef Jesper Kejlhof.

Hvordan søger man?
Hvis I overvejer at søge om medlemskab af DUF, kan I begynde med at hente ansøgningsskemaet. Opfylder I ikke alle betingelser for medlemskab, kan I hente skema til ansøgning om observatørmedlemskab.

I er velkomne til at kontakte seniorkonsulent Henrik Bjørgo (e-mail: hbb@duf.dk; telefon: 60 20 14 22) og høre nærmere. Det kan I gøre hele året. Vi anbefaler, at I går i gang med at finde ud af, hvorvidt I opfylder betingelserne for et DUF medlemskab i god tid inden ansøgningsfristen, da det af og til kræver kulturelle eller strukturelle justeringer i organisationen.

Vigtig info

Ansøgningsfrist: Årligt den 15. september.

Ansøgning behandles endeligt på DUFs delegeretmøde i december. Ansøgninger om observatørmedlemskab behandles dog løbende af DUFs styrelse.

Kontakt seniorkonsulent Frederik Fredslund Andersen for rådgivning i forbindelse med ansøgningen.