• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Ungdomsringen – rummelighed, respekt, respons

Ungdomsringen er en uafhængig interesseorganisation for fritids-, junior- og ungdomsklubber. Ungdomsringen har omkring 1.050 klubber med tilsammen 140.000 større børn og unge som medlemmer. Blandt medlemmerne er også andre virksomheder, der arbejder med større børn og unge.

Ungdomsringens hovedopgaver: 
1. Ungdomsringen udvikler og gennemfører aktiviteter i samarbejde med medlemmerne – for eksempel større musikevents og festivaler, pc-turneringer, motorsportsturneringer, teater- og dansefestivaler samt natur- og friluftsaktiviteter.

2. Ungdomsringen tilbyder kompetenceudvikling for medarbejdere indenfor børne- og ungeområdet – for eksempel lederudvikling, målrettede kurser til kommuner, faglige kurser for personalegrupper, hjælp til procesudvikling og netværksarbejde, rådgivning og vejledning på ungeområdet samt tilrettelæggelse og afvikling af konferencer og temadage. 

3. Ungdomsringen arbejder for at sikre kvalitet og helhedstænkning i løsningen af opgaver på børne- og ungeområdet. Ungdomsringen deltager aktivt i den offentlige debat og er repræsenteret i en lang række væsentlige organisationer, netværk og udvalg. Ungdomsringen samarbejder også med aktuelle aktører, der forholder sig til børns og unges fritidsliv.

Publikationer og hjemmeside
Ungdomsringen udgiver nyhedsbreve, bøger, undersøgelser, pjecer og andet fagligt relevant materiale. www.ungdomsringen.dk opdateres dagligt med nyheder på børne- og ungeområdet samt med tilbud og aktiviteter for medlemmer og andre med interesse for større børn og unge.

Ungdomsringens historie
Ungdomsringen blev stiftet i 1942. Det begyndte, da en lille gruppe fremsynede mænd mødtes på det indre Nørrebro i København og besluttede at åbne Danmarks første klub for unge.

Danmark var besat af tyskerne og ramt af arbejdsløshed og varemangel (2. Verdenskrig 1940-45). Mange unge gik ledige og hang derfor ud på gader og stræder – som et nemt bytte for nazisternes hvervekampagner. Derfor opstod ideen med at åbne tomme lofts- og kælderlokale som klubber med tilbud om aktiviteter for og med de unge.

Ungdomsringens organisation
Ungdomsringen er en forening opbygget efter demokratiske principper, der giver både børn, unge og voksne har en mulighed for reel indflydelse. Ungdomsringens øverste myndighed er den årlige kongres, hvor både børn, unge og voksne deltager og har stemmeret.

Kongressen vælger en formand og to næstformænd, der udgør Daglig Ledelse.  Ungdomsringen er opdelt i 5 regioner med egne bestyrelser og regionsformænd.

Ungdomsringens sekretariat ligger centralt placeret i Odense. Sekretariatet tilbyder medlemmerne professionel service og konsulentbistand.