• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Bente Ryberg, national chef

Leder af DUFs nationale afdeling.

Tlf.: 60 20 14 20. E-mail: br@duf.dk

Anna Grethe Jensen, seniorkonsulent

Arbejder med organisations- og ledelsesudvikling.

Tlf.: 60 20 14 21. E-mail: agj@duf.dk

Annemette Lomholdt Gade, juridisk konsulent

Yder juridisk bistand til landsorganisationer og lokalforeninger.

Tlf.: 60 20 14 26. E-mail: alg@duf.dk

Cecilie Melin, politisk konsulent

Arbejder med analyser af unges valgdeltagelse og demokratiske engagement samt udvikling af det lokale demokrati gennem blandt andet lokale folkemøder samt mere og bedre inddragelse af unge.

Tlf.: 60 20 14 18. E-mail: cem@duf.dk 

Filip Hove Kristensen, konsulent

Arbejder med nydanskere, foreningsliv og demokrati. 

Tlf.: 60 20 14 06. E-mail: fhk@duf.dk

Henrik Bang Bjørgo, seniorkonsulent

Arbejder med organisations- og ledelsesudvikling.

Tlf.: 60 20 14 22. E-mail: hbb@duf.dk

Jens Nygaard Nielsen, seniorkonsulent

Arbejder med analyser og kommunalpolitisk interessevaretagelse.

Tlf.: 60 20 14 11. E-mail: jnn@duf.dk

Simon Lindkær Andersen, Europamedarbejder

Arbejder med DUFs europaarbejde og relationer til europæiske og nordiske samarbejdspartnere.

Tlf.: 60 20 14 16. E-mail: international@duf.dk

Anna Rye Pedersen, studentermedarbejder

Assisterer arbejdet i national afdeling.

Tlf.: 60 20 14 43. E-mail: arp@duf.dk

Jakob Kaastrup Sørensen, politisk konsulent

Arbejder med skolevalg og unges demokratiske deltagelse på erhvervsuddannelserne. 

Tlf.: 60 20 14 27. E-mail: js@duf.dk

Alicja Czajkowska, studentermedarbejder

Assisterer arbejdet i national afdeling.

Tlf.: 60 20 14 19. E-mail: ac@duf.dk 

National afdeling

I DUFs nationale afdeling arbejder vi med unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Det sker gennem afholdelse af kurser og uddannelser målrettet foreningslivet samt gennem rådgivning og interessevaretagelse i forhold til kommunerne. Vi arbejder med at styrke unges politiske interesse og samfundsmæssige engagement, f.eks. ved at styrke valgdeltagelsen og øge vores viden om, hvad der skaber aktive demokratiske medborgere, hvordan lysten til at engagere sig kan styrkes, hvilke barrierer der er, og i særdeleshed, hvilken rolle foreningslivet og folkeoplysningen spiller i den sammenhæng. Herudover arbejder vi med at få unge nydanskere til at deltage i foreningslivet via krydsfelt og partnerskabsprojektet. Det er også i national afdeling, at vi rådgiver og vejleder om folkeoplysningsloven og andre foreningsretlige spørgsmål. 

Kontakt chef for national afdeling Bente Ryberg hvis du vil vide mere.