• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

DUFs repræsentationer

DUF er repræsenteret i følgende organisationer:

EU-Specialudvalget for Uddannelse og Ungdom (Styrelsen for Videregående Uddannelse, kontoret for international uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet)
Jakob Kaastrup Sørensen, politisk konsulent, DUF

Frivilligrådets vidensnetværk
Kasper Sand Kjær, formand, DUF
Morten E. G. Jørgensen, generalsekretær, DUF (suppleant)

Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD)
Marie Borum, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (udnævnt oktober 2013)
Jens Husted, Venstres Ungdoms Landsorganisation (udnævnt oktober 2015)

Mellemfolkeligt Samvirke Mellemøstpuljen for unge - puljeudvalget
Helle Joensen, international konsulent, DUF

NORDBUK - Nordisk Børne- og Ungdomskomité
Mia Rangholm Warming, Det Danske Spejderkorps
Rasmus Jensen, Det Danske Spejderkorps (suppleant)
Sekretariatskontakt: Jakob Kaastrup Sørensen, politisk konsulent, DUF

Rådet for Børns Læring
Kasper Sand Kjær, formand, DUF

TV2 Østjyllands repræsentantskab
Marie Bach Trads, Dansk Socialdemokratisk Ungdom/ Frit Forum
Hans Henrik Juhl, Konservative Studerende
Jonas Hundebøll, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund
Sara Springborg, Århus Ungdoms Fællesråd

Alle fire er udpeget og medlemmer af Århus Ungdommens Fællesråd

Udvalget for Ungdom (Styrelsen for Videregående Uddannelse, Kontoret for uddannelsesprogrammer, Uddannelses- og Forskningsministeriet)
Maria Stein Knudsen, Danske Studerendes Fællesråd
Rasmus Jakobsen, Dansk ICYE
Emil Drevfeldt Nielsen, Europæisk Ungdom
Sekretariatskontakt: Jakob Kaastrup Sørensen, politisk konsulent, DUF

Udviklingspolitisk Råd
Gunvor Bjerglund, international chef, DUF

DUFs medlemsskaber

DUF er medlem af følgende organisationer:

Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Henrik Bang Bjørgo, seniorkonsulent, DUF

Dansk Flygtningehjælp
DFH's repræsentantskabsmøde: Cecilie Føns Stelmer, Youth for Understanding

European Youth Forum (YFJ)
Sekretariatskontakt: Mikkel Mejling Andersen, Europamedarbejder
Ida Birkvad Sørensen, tidligere medlem af DUFs styrelse for CISV, er indvalgt i bestyrelsen november 2014 - november 2016.

Friluftsrådet
En repræsentant for DUF fra Det Danske Spejderkorps skal vælges ved Friluftsrådets årlige generalforsamling.

Krogerup Højskole 
Kasper Sand Kjær, formand, DUF
Morten E. G. Jørgensen, generalsekretær, DUF
Signe Bo, tidligere formand for DUF

Mellemfolkeligt Samvirke (MS - Action Aid Denmark siden 2010)
Søren Bøllingtoft Knudsen, Ungdommens Røde Kors

Unicef Danmark
Lone Søndergaard Leth Nielsen, DUI-LEG og VIRKE
Tobias Ameland Maltesen, Danske Skoleelever

Globalt Fokus (tidligere NGO-Forum)
Gunvor Bjerglund Thomsen, international chef, DUF