• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Ansøgningskrav til InitiativStøtten

InitiativStøtten støtter nye initiativer i Danmark for og med børn og unge - i og uden for foreningslivet.

Hvem kan søge?
Du kan være alene, du kan være sammen med nogle kammerater eller være en forening med flere hundrede medlemmer. Det vigtigste er, at du er ung og har en god idé til et nyskabende initiativ, hvor børn og unge er målgruppe.

Din idé skal være:  

 • Nyskabende: Initiativet skal være nyt i form og omfang i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver. I må selvfølgelig gerne lade jer inspirere af andres gode ideer. ”Nyt” skal forstås i forhold til, hvad I tidligere har lavet.
 • Børne- eller ungestyret: InitiativStøtten lægger vægt på, at børn og/eller unge er med både til at udvikle, planlægge og gennemføre aktiviteterne. Voksne kan have en igangsættende og vejledende rolle under forløbet.
 • Baseret på frivilligt arbejde: InitiativStøtten lægger vægt på, at frivillige er med til at tage beslutninger, planlægge og udføre aktiviteterne. Under den tematiserede InitiativStøtte gives der under særlige vilkår støtte til løn og honorar.

Alle ansøgninger behandles efter tipsreglernes kapitel 5 om InitiativStøtte.

Konsulenthjælp

DUF tilbyder rådgivning til alle, der overvejer at søge InitiativStøtten – også selvom dit projektforslag blot er en løs idé.

DUFs tipskonsulent kan:

 • Hjælpe med at udvikle dine ideer
 • Give gode råd om InitiativStøttens muligheder og begrænsninger

Ansøgningen bliver bedre
Ansøgere, der benytter sig af DUFs rådgivning, inden de søger, modtager oftere støtte, fordi de bliver klar over, hvad det kræver at søge, hvad DUF giver tilskud til, og hvordan man skriver en god ansøgning. 

Kontakt DUFs konsulent Henriette Tarris-Tramm- eller ring på 60 20 14 07, hvis du ønsker rådgivning.