• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Hvad giver InitiativStøtten støtte til

InitiativStøtten dækker fx:

 • Informations- og PR-materiale
 • Markedsføring
 • Leje af teknisk udstyr, fx lyd og lys
 • Materialer, fx til aktiviteter, udsmykning og rekvisitter
 • Leje af mødelokale
 • Transport i Danmark
 • Transport af udstyr
 • Forplejning i begrænset omfang (vejledende beløbsgrænse er 125 kr. pr. person pr. dag). Der kan søges støtte til forplejning i forbindelse med projektets hovedaktivitet. Der ydes ikke støtte til alkohol, tobak eller restaurationsbesøg.

DUF støtter kun udgifter, der vurderes at være rimelige og nødvendige for projektets gennemførelse.

Hvor meget kan man søge om?
Der kan som udgangspunkt søges om op til 100.000 kr.

Ansøgninger under 5.000 kr. behandles administrativt løbende, og der kan normalt forventes svar inden for 2 uger.

Følgende udgifter kan eksempelvis dækkes:

 • Informations- og PR-materiale
 • Markedsføring
 • Leje af teknisk udstyr, fx lyd og lys
 • Materialer, fx til aktiviteter, udsmykning og rekvisitter
 • Leje af mødelokale
 • Transport i Danmark
 • Transport af udstyr
 • Forplejning i begrænset omfang (vejledende beløbsgrænse er 125 kr. pr. person pr. dag)
 • Tilskud til løn og honorarer: DUF kan dække op til 50 procent af de samlede udgifter til løn til projektansatte eller honorarer til oplægsholdere mv. Ifm. lønudgifter skal der være tale om en nyansættelse eller en medarbejder, der får udvidet sit timeantal.
 • Revision: For bevillinger over 100.000 kr. skal projektregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor jf. Revisionsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. DUF støtter naturligvis denne udgift.

DUF støtter kun udgifter, der vurderes at være rimelige og nødvendige for projektets gennemførelse.

 

Hvor meget kan man søge om?
Der kan som udgangspunkt bevilges op til 250.000 kr. i projektstøtte pr. medvirkende organisation.

Udgifter man ikke kan få dækket gennem InitiativStøtten

InitiativStøtten giver ikke tilskud til:

 • Offentligt iværksatte initiativer, projekter under anden lovgivning og aktiviteter, der afvikles som led i en formel uddannelse, herunder eksamensprojekter.
 • Udgifter til rejse, ophold og/eller aktiviteter i udlandet.
 • Større indkøb af udstyr.
 • Legepladser, hytter, shelters og andre bygge- og anlægsaktiviteter. Undersøg evt.: www.loa-fonden.dk.
 • Almindeligt tilbagevendende aktiviteter
 • Projekter, der har til formål at give overskud.
 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningen indsendes til DUF..
 • Løn og honorar. Under den tematiserede InitiativStøtte, hvor der gives tilskud på særlige vilkår, gives der 50 procents støtte til løn og honorar. Dog gives der ikke støtte til løn og honorar til personer, der allerede er ansat ved projektstart - med mindre arbejdstiden udvides.
 • Partipolitiske valgkampsaktiviteter. Ved valgkampsaktiviteter lægges der vægt på, at der er tværpolitisk deltagelse i aktiviteten, såfremt deltagerne/initiativtagerne er politikere/politiske foreninger, og at budskabet med aktiviteten er tværpolitisk. Hermed understreges det, at budskabet ikke må være partipolitisk, og at der ikke må være tale om personlig promovering af enkeltpersoner. Dertil lægges der vægt på, at budskabet bredt set er demokratiserende og samfundsengagerende.
 • Underholdningsarrangementer - f.eks. fester og koncerter. Denne type arrangementer skal være en integreret del af f.eks. en politisk debat, et springbræt for unge amatørbands eller lignende for at modtage støtte.
 • Organisationer omfattet af den negative afgrænsning jf. tilskudsreglernes § 1, stk. 6. F.eks. idrætsorganisationer, faglige- og sygdomsbekæmpende organisationer samt patientforeninger og hobby-og serviceorganisationer. Hvis I er medlem af DGI, henviser vi til DGI's støtteguide.

Konsulenthjælp

DUF tilbyder rådgivning til alle, der overvejer at søge InitiativStøtten – også selvom dit projektforslag blot er en løs idé.

DUFs tipskonsulent kan:

 • Hjælpe med at udvikle dine ideer
 • Give gode råd om InitiativStøttens muligheder og begrænsninger

Ansøgningen bliver bedre
Ansøgere, der benytter sig af DUFs rådgivning, inden de søger, modtager oftere støtte, fordi de bliver klar over, hvad det kræver at søge, hvad DUF giver tilskud til, og hvordan man skriver en god ansøgning. 

Kontakt DUFs konsulent Henriette Tarris-Tramm- eller ring på 60 20 14 07, hvis du ønsker rådgivning.