• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

DUFs nye tilskudsregler

De nye regler træder i kraft den 7. juni 2016, men bliver først anvendt ifm. de ansøgninger, der skal indsendes pr. 1. juni 2017. De ansøgninger DUF modtager til fristen den 1. juni 2016 bliver behandlet efter de gamle regler.

Nedenfor kan du downloade følgende dokumenter:

På undersiden til venstre kan du læse mere om hele regelprocessen.

Hvis du har spørgsmål til de nye regler er du altid velkommen til at kontakte DUFs tipsadministration.

Primære ændringer

For den fulde liste og forklaring af foreslåede ændringer, henviser vi til "Udkast til nye regler for driftstilskud", som kan downloades i menuen til venstre. 

Primære elementer, der fastholdes:

 • Intervaltilskud på baggrund af medlemmer under 30, lokalforeninger og internationale udgifter
 • En række organisationer vil fortsat modtage tilskud fastsat på baggrund af skøn
 • Minimumskontingentet fastholdes på 75 kr. for individuelle medlemmer og 400 kr. for kollektive medlemmer
 • Differentiering mellem organisationer på baggrund af formål og virke, organiseringsform mv.
 • Årsregnskaber og revisionsprotokollater mv. skal stadig ligge til grund for ansøgningerne
 • Handicaporganisationernes undtagelser fastholdes uændret
 • InitiativStøtten videreføres, dog med lettere opdaterede regler

Primære ændringer:

 • Fra 2 kategorier til 5 grupper

  • Hævede krav til udbredelse (individer og lokalforeninger)
  • Fra 300 til 500 medlemmer

 • Fra 4 til 6 lokalforeninger i alle 5 regioner
 • Klarere krav til demokratisk liv og praksis i landsorganisationer og lokalforeninger
 • Definition af hvad der udgør et kontingent
 • Mulighed for at tælle medlemmer med 3 måneders medlemskab i regnskabsåret med
 • Klarere definition af fulde medlemsrettigheder

  • Reel mulighed for at deltage i aktiviteter
  • Fulde demokratiske rettigheder + 16 års valgret

 • Afgrænsning af den kollektive medlemsdefinition og organiseringsmåde
 • Klarere krav til organisationer der ikke lever op til medlems- og lokalforeningsdefinitionerne mv.
 • Alle kan søge refusion for udgifter til internationale aktiviteter
 • Udbygning af den negative afgrænsning (tankesport, dyrevelfærd, karriereorganisationer, hobbyorganisationer)
 • Klarere indslusningsordning
 • Anlægstilskuddet slettes
 • En lettere revideret model for tilskudsudmåling, justering af tilskudsintervaller

Ændringerne er planlagt til at træde i kraft ved deadline for tipsansøgninger den 1. juni 2017. Der er i den forbindelse indarbejdet en toårig overgangsperiode, der sikrer rimelige muligheder for at organisationer, der ikke opfylder kravene fra dag ét, kan leve op til de lettere hævede krav. DUFs organisationskonsulenter vil selvfølgelig samtidig stå til rådighed for at hjælpe med at udvikle strategier for organisationernes udvikling mod at opfylde de nye krav, så vi holder fast i DUF-paraplyens størrelse og mangfoldighed.

Sådan siger loven

DUF modtager i henhold til spillelovgivningen en procentdel af det overskud, der genereres af Lotto og øvrige tilfældighedsspil udbudt af Danske Lotteri Spil A/S. Ifølge lovgivningen skal DUF anvende midlerne til "ungdomsformål”.

Af bekendtgørelsens §4, stk. 2 fremgår det, at den ”nævnte pulje fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler, som fastsættes af Dansk Ungdoms Fællesråd efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 3, herunder regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at modtage støtte fra puljen, og hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen.” 

Kilde: Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Kulturministeren nedsætter et tipsungdomsnævn og fastsætter regler for revision af tilskud. Det uafhængige nævn godkender DUFs regler for tilskud og er klageinstans for Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser om tipstilskud. DUFs sagsbehandling er underlagt forvaltningsloven og offentlighedsloven. Se mere om sagsbehandlingen under ”Kontrol med tipsmidler”.