• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Overgangsbestemmelser jf. kapitel 10 / §§ 44-47

Den nye tilskudsbekendtgørelse indeholder en række overgangsbestemmelser, jf. kapitel 10. Deadline for at søge en overgangsordning og/eller dispensation er 1. marts 2017.

DUFs tipsadministration vil meget gerne have en tæt dialog med jer som organisationer omkring disse ansøgninger, hvorfor I altid opfordres til at kontakte DUF inden I indsender en ansøgning. Det kan I gøre ved at kontakte os direkte (kontaktboks i venstre side), på tlf. 39 29 88 88 eller mail tips@duf.dk. 

Der er ikke formkrav for disse overgangs- og dispensationsansøgninger, men DUF har dog i det nedenstående samlet et par stikord til de oplysninger, som vi skal bruge for at behandle jeres ansøgninger.

Overgangsordning, jf. § 46

"§ 46. Organisationer, der har modtaget driftstilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 i minimum et ud af tre år forud for ansøgningsåret 2017, og som ved ansøgningsfristerne i 2017 og 2018 ikke kan opfylde alle krav, jf. nærværende bekendtgørelses kapitel 2, er i 2017 og 2018 berettigede til at modtage et skønsmæssigt tilskud i henhold til de gældende skønsrammer, jf. § 36. Det er en forudsætning, at organisationen i perioden 1. november 2016 til 1. marts 2017 henvendersig til DUF og gør opmærksom på, hvilke krav der ikke kan opfyldes, og fremlægger en udviklingsplan for, hvordan organisationen senest ifm. ansøgningen i 2019 vil kunne leve op til de almindelige kriterier, jf. kapitel 2, til DUFs godkendelse. DUF tilstræber så vidt muligt at behandle udviklingsplanerne løbende."

I bør i ansøgningen:

 • Redegøre for, hvilke krav organisationen ikke lever op til.
 • Redegøre for, hvad organisationen har gjort siden de nye tilskudsregler trådte i kraft 7. juni 2016 for at kunne leve op til alle de nye tilskudskriterier.
 • Fremlægge en udviklingsplan for hvornår I forventer at kunne leve op til de almindelige kriterier, dog senest ifm. ansøgningen, der indsendes i 2019.

Ansøgningen må om muligt meget gerne holdes på et par sider.

Dispensation, jf. § 47

"§ 47. DUF kan i særlige tilfælde, med Tipsungdomsnævnets samtykke, i overgangsperioden ifm. ansøgninger i 2017 og 2018 dispensere fra enkelte nye tilskudskriterier for organisationer, der ikke kan opfylde disse. En motiveret dispensationsansøgning skal i perioden 1. november 2016 til 1. marts 2017 indsendes til DUF sammen med en udviklingsplan for, hvordan organisationen senest ifm. ansøgningen i 2019 vil kunne leve op til de almindelige kriterier, jf. kapitel 2. DUF tilstræber så vidt muligt at behandle dispensationsansøgninger og udviklingsplaner løbende."

I skal i ansøgningen:

 • Redegøre for, hvilke krav organisationen ikke lever op til.
 • Redegøre for, hvad organisationen har gjort siden de nye tilskudsregler trådte i kraft 7. juni 2016 for at kunne leve op til alle de nye tilskudskriterier.
 • Fremlægge en udviklingsplan for hvornår I forventer at kunne leve op til de almindelige kriterier, dog senest ifm. ansøgningen, der indsendes i 2019.

Ansøgningen må om muligt meget gerne holdes på et par sider.

 

Eksempel med 16-års valgret:

Hvis en organisation indsender en dispensationsansøgning, fordi de ikke nåede at give 16-17 årige fulde demokratiske medlemsrettigheder inden regnskabsårets udløb, beder DUF om følgende oplysninger - udover ovenstående:

 • Et cirkatal på, hvor mange 16-17 årige medlemmer dispensationsansøgningen omfatter.
 • Hvis det er lokalforeninger der mangler at ændre vedtægter: en oversigt/et tal på hvor mange lokalforeninger der skal have ændret vedtægter, samt hvornår dette forventes at ske.
 • Det konkrete forslag til vedtægtsændringer (sammenholdt med den nuværende formulering).