• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

Der findes et EU for Unge

EU er særdeles aktiv på den ungdomspolitiske scene:

Der er doneret 6,7 milliarder kroner til ungdomsprogrammet Youth in Action, som alle ungdomsorganisationer i Europa kan søge penge fra. EU-Kommissionen har desuden vedtaget flere ungdomspolitiske målsætninger i samarbejde med unge.

DUF følger udviklingen og forsøger at påvirke politikken i den rigtige retning, til gavn for både danske og europæiske unge. Vi arbejder både på nationalt og europæisk plan via medlemsskabet i den europæiske paraplyorganisation, European Youth Forum.

European Youth Forum

DUF er medlem af European Youth Forum (YFJ).

YFJ er en paraplyorganisation for alle nationale ungdomsråd og europæiske ungdoms-organisationer i Europa og varetager europæiske unges interesser i forhold til europæiske og globale institutioner.
European Youth Forum

Aktive Unge

EUs Aktive Unge program støtter forskellige ungdomsprojekter i Europa. Fra udvekslings-programmer til demokratiprojekter og praktikophold.

I Danmark administreres programmet af Styrelsen for International Uddannelse. 
Læs mere om programmet Aktive Unge

Nøgleord i europæisk ungdomspolitik

Struktureret dialog: Kommissionens redskab til at inddrage unge europæere i udviklingen af den europæiske ungdomspolitik. Processen foregår i cyklusser over tre formandsskabsperioder med hver tre faser. Hver cyklus har et overordnet tema, hvorunder de enkelte faser har deres egne delemner. Processen begyndte med sin første cyklus i 2010-2011 og kører fortsat.

EUs ungdomsstrategi 2010-2018: EUs ungdoms strategi (2010-18) har to overordnede målsætninger: Et, at give unge flere og lige muligheder for uddannelse og arbejde, samt to, at opmuntre unge til at blive aktive medborgere og deltage i demokratiet og samfundet.

Erasmus+: Programmet er efterfølgeren til en række tidligere europæiske unge-, uddannelses- og frivillighedsprogrammer. Erasmus+-programmet lanceres januar 2014 og kommer til at have øget fokus på unges muligheder for at engagere sig internationalt.