Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Afdelingen for politik, presse og kommunikation

DUFs afdeling for politik, presse og kommunikation varetager DUFs interessevaretagelse, DUFs hjemmeside, sociale medier og pressehenvendelser.

Jura og forvaltning

I afdelingen for jura og forvaltning finder du de ansvarlige for uddeling af DUFs andel af tipsmidlerne, lokalforeningspuljen, forundringspuljen og corona nødpuljer samt juridisk rådgivning.

International udvikling

I DUFs internationale afdeling sidder de internationale rådgivere, her administreres DUFs internationale pulje og alle opgaver med DUFs globale ungeprogram og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram er forankret her.

Foreningsudvikling og unge

Afdelingen for foreningsudvikling og unge varetager alle opgaver omkring nationalt foreningsarbejde samt DUFs arbejde med unges trivsel. Har du brug for sparring, vejledning eller ideer til drift eller udvikling i din forening, så er det foreningsudviklings-teamet, du skal tage fat i.

Demokrati

DUFs afdeling for demokrati varetager DUFs demokratiarbejde samt DUFs arbejde med verdensmålene. Her kan I få viden om DUFs årlige demokratianalyse, Demokratikommissionen, det dansk-ukrainske ungdomshus, ungdomsrådssamarbejder, danmarks ungdomsdelegater til FN og DUFs arbejde og samarbejde med andre lande europa og Norden.

Tilmeld nyhedsbrev
Dansk Ungdoms FællesrådTilmeld nyhedsbrev
Gå til indkøbskurven...