Persondata ved DUFs arrangementer

Når du tilmelder dig via Nemtilmeld under de enkelte arrangementer, indsamler og behandler DUF en række oplysninger om dig (navn, adresse, telefonnr., medlemskab af forening m.v.). Formålet er DUFs afholdelse af kurset/arrangementet og hjemlen hertil er aftalen om din deltagelse. Oplysningerne gemmes i op til 3 måneder efter, at aktiviteten har været afholdt. Du kan altid anmode DUF om indsigt i, berigtigelse eller sletning af de indsamlede personoplysninger. Skriv til duf@duf.dk eller på telefon 3929 8888. Du kan læse mere om DUFs behandling af persondata i vores persondatapolitik, som du finder her (link). Du kan også klage til Datatilsynet over DUFs behandling af dine data, se mere på www.datatilsynet.dk.

DUF tager ofte billeder ved arrangementer og kurser, som DUF bruger til markedsføringsmateriale, f.eks. på hjemmesiden, Facebook, Instagram og evt. diverse foldere og brochurer. Du vil altid blive spurgt om dit samtykke hertil ved det enkelte arrangement, inden fotografen tager billeder eller video - du har således mulighed for at vælge dette fra. Billeder med krænkende indhold anvendes naturligvis aldrig. Du kan altid trække dit samtykke tilbage efterfølgende - skriv til duf@duf.dk eller ring på 3929 8888, hvorefter DUF hurtigst muligt vil fjerne billeder og video fra hjemmeside og sociale medier. Bemærk dog, at samtykke ikke kan trækkes tilbage for allerede distribueret trykt materiale.

DUF videresender nogle gange deltagerlister til de øvrige deltagere med

  • Navnet på kursisten,
  • Kursistens arbejdsplads
  • Kursistens e-mailadresse
  • Kursistens foreningstilhør

Hvis du ikke ønsker at være med på en sådan deltagerliste skal du senest 14 dage før arrangementets start oplyse dette til DUF på duf@duf.dk.

Tilmeld nyhedsbrev
Dansk Ungdoms FællesrådTilmeld nyhedsbrev
Gå til kurven...