• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

DUFs dialogambassadører skaber forståelse for forskelligheder

Med afsæt i visionen om at fremme fredelig sameksistens gennem dialog arbejder DUFs dialogambassadører for at bygge bro mellem unge på tværs af nationale, etniske, sociale, ideologiske og andre skillelinjer, samt for at styrke unges dialogiske og demokratiske kompetencer.

Dialogambassadørerne er foreningsaktive unge fra Jordan, Egypten og Danmark, som uddannes i dialog og afholder dialogworkshops for andre unge i de tre lande. Hvert andet år uddannes ca. 25 unge internationale dialogambassadører, som afholder tværkulturelle workshops i Jordan, Egypten og Danmark med fokus på at bygge bro mellem unge i de tre lande. Samtidig uddannes der løbende nationale ambassadører i Jordan og Egypten, som arbejder for at fremme den gensidige forståelse mellem unge på tværs af etniske, religiøse, ideologiske og andre skillelinjer i deres respektive lande.

Bygget bro siden 2009
Siden 2009 har DUFs dialogambassadører vist, at religiøse, etniske og politiske forskelle ikke behøver at være en hindring for fredelig dialog. Dialogambassadørerne er eksperter i dialog og i at få mennesker til at lytte til hinanden.

Dialogambassadørerne forstår og arbejder med dialog som en særlig form for samtale, hvor deltagerne aktivt søger at skabe større gensidig forståelse og dybere indsigt. Det lyder banalt, men er vanskeligt at praktisere - især når mennesker er stærkt uenige og har vidt forskellige verdensanskuelser. Her kan dialog som værktøj være med til at nedbryde fordomme og skabe forståelse for modstridende synspunkter.

Ringe i vandet
De 25 internationale dialogambassadører, der hvert andet uddannes, arbejder målrettet for at bygge bro mellem unge på tværs af nationale, etniske, religiøse, ideologiske og andre skillelinjer.

De internationale dialogambassadører er foreningsaktive unge fra Danmark, Jordan og Egypten, og de arbejder sammen i interkulturelle teams bestående af fire. I hvert team er en ung jordaner, en ung egypter og unge fra Danmark, hvoraf den ene har arabisk og/eller muslimsk baggrund.

Derudover arbejder de enkelte dialogambassadører også med at udbrede kendskabet til dialog - og fremme den gensidige forståelse mellem unge fra forskellige grupperinger - i deres eget hjemland i samarbejde med lokalt uddannede ambassadører og lokale organisationer og foreninger. På den måde skaber dialogambassadørprogrammet ringe i vandet, hvor flere og flere unge lærer andre unge om dialog som værktøj og metode.

Uddanner fremtidens beslutningstagere i den arabiske verden
Den arabiske verden er udfordret og plaget af polarisering og konflikter mellem etniske, ideologiske og religiøse grupperinger. Unge er morgendagens beslutningstagere og har en afgørende rolle i den fremtidige udvikling af deres samfund, og derfor er DUFs dialogambassadørprogram målrettet netop denne del af verden.

Dialogambassadørerne arbejder for at fremme fredelig sameksistens ved styrke de unges vilje, motivation og kapacitet til at indgå i dialog for på den måde at skabe gensidig respekt og forståelse for hinandens forskelligheder.

Læs effektstudie
DUF har fået udarbejdet et todelt effektstudie, der undersøger Dialogambassadørprogrammet. Første del fokuserer på den forskel, Dialogambassadørprogrammet gør for unge på et personligt plan. Anden del, der forventes færdigt i efteråret 2016, fokuserer på den effekt, programmet har på samfundet og de unges organisationer. 

Download effektstudiet 

Dialogambassadørernes historie
I 2008 oprettede Udenrigsministeriet en ’task force for relationer til den muslimske verden’ for at styrke forholdet mellem Danmark og befolkningerne i den muslimske verden. Pilotprojektet 'Dialogambassadører' blev finansieret som led i dette arbejde, og formålet var at udvikle effektive metoder til dialog mellem unge i Danmark og Mellemøsten.

Dialogambassadørprogrammet er i dag et samarbejde mellem DUF, WE Centre i Jordan og The Egyptian Youth Federation og er støttet af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet.

Oplev Dialogambassadørerne

Internationalt projektarbejde kan være en udfordring, fordi I har forskellige kulturelle baggrunde, eller fordi kommunikationen ikke fungerer. Det kan DUFs dialogambassadører ændre ved at skræddersy en workshop, hvor I sammen sætter fokus på dialog som værktøj til at skabe gensidig respekt og fremme jeres indbyrdes forståelse.

Vil du vide mere om DUFs dialogambassadører eller booke en workshop, kan du kontakte projektleder Rasmus Jakobsen på raj@duf.dk eller 60 20 14 31.