• Forside
 • Nyheder og analyser
  Nyheder og analyser
  Få de seneste nyheder og de mest dybdegående analyser om unge, foreningsliv og demokrati i vores nyheds- og analysesektion.
 • Medlemstilbud
  Medlemstilbud
  Som medlem af DUF kan du blandt andet få assistance til organisationsudvikling, indgå i netværk og deltage i fyraftensmøder.
 • Tilskud og puljer
  Tilskud og puljer
  DUF tilbyder en række muligheder for at søge økonomisk støtte til projekter og aktiviteter i både ind- og udland.
 • DUFs arbejde
  DUFs arbejde
  En række projekter og indsatsområder er kernen i DUFs arbejde for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Om DUF
  Om DUF
  DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 • Materialer
  Materialer
  I DUFs materialesektion kan du downloade eller bestille bøger, brochurer, analyser og faktaark inden for emner, der vedrører både det nationale og internationale område.

DUFs internationale pulje

Godt en tredjedel af DUFs medlemsorganisationer er aktive i projekter rundt omkring i verden, hvor de arbejder at skabe stærke demokratiske børne- og ungdomsorganisationer og styrke børn og unges rettigheder. DUF støtter deres arbejde gennem DUFs internationale pulje, der er finansieret af Udenrigsministeriet.

Alle medlemsorganisationer kan søge
DUFs internationale puljer skal styrke unges organisering og deres muligheder for at øve indflydelse på egne samfund. Puljerne støtter internationale partnerskaber, hvor unge engagerer sig i demokrati- og udviklingssamarbejde, lærer af hinanden og skaber forandringer.

Indgå i internationale partnerskaber
Puljerne støtter aktiviteter, som udføres af DUFs medlemsorganisationer i et samarbejde med en eller flere partnerorganisationer i et af de lande, som er opført på OECD's DAC-liste.

Partnerne kan enten være etablerede ungdomsorganisationer eller unge, der er i færd med at etablere en selvstændig ungdomsorganisation eller en ungdomsafdeling i en eksisterende organisation.

Sådan søger I om støtte til et projekt
Hvis I ønsker at engagere jer internationalt, skal I finde ud af, hvilken type projekt I vil gennemføre. Er I helt nye og mangler en partnerorganisation, er en ansøgning til et partneridentifikationsprojekt det helt rigtige. Vil I udvikle en projektidé, er en forundersøgelse det helt rigtige. Og når I har en projektidé klar, kan I indsende en ansøgning til et pilot- eller partnerskabsprojekt.

Når din projektgruppe er blevet enige om en projekttype, skal I udfylde et ansøgningsskema og et budget, som I finder under ”Retningslinjer og ansøgningsskemaer”. Når ansøgningen og skemaerne er udfyldt, kan I søge online via "Søg DUFs internationale pulje".

DUFs internationale pulje har fem årlige ansøgningsfrister:

 • 1. februar
 • 1. april
 • 1. juni
 • 1. september
 • 1. november.

Hvis den 1. falder på en helligdag eller i weekenden, er fristen den efterfølgende arbejdsdag.

DUFs behandling af ansøgninger
Når DUF modtager jeres ansøgning, får I en bekræftelse på modtagelsen per mail. Derefter gennemgår en af DUFs internationale konsulenter ansøgningen og skriver en faglig vurdering til DUFs puljeudvalg.

Puljeudvalgene er udpegede af DUFs styrelse og består af repræsentanter fra DUFs medlemsorganisationer. Udvalgene beslutter, om projekterne kan bevilges eller skal have afslag. Efter udvalgsmødet får I et skriftligt svar med udvalgets kommentarer til ansøgningen og gode råd til den videre proces. Senest seks uger efter ansøgningsfristen kan I forvente et svar fra DUF på, om jeres projekt er blevet bevilget eller ej.